SIRikt 2013 > Prispevki > Četrtek_sk1 > 926

Z IKT TEHNOLOGIJO ZMANJŠAJMO UČNE TEŽAVE PRI BRANJU

Reduction of learning problems connected to reading with the help of ICT technology

Simona Sirk
OŠ Primoža Trubarja Laško
 

Povzetek

Naši otroci živijo v modernem svetu in postajajo čedalje bolj spretni pri uporabi računalnikov. Morda učitelji premalokrat pomislimo, da bi lahko za učence z učnimi težavami pri individualni, dodatni strokovni ali drugi obliki učne pomoči posegli po informacijsko-komunikacijski tehnologiji. Le-ti učenci niso nič manj željni dela z IKT tehnologijo kot učenci pri rednem pouku. V prispevku želim predstaviti praktično delo z uporabo bralnih vaj v zbirki spletišča učiteljska.net za učenca, ki ima učne težave predvsem na bralnem področju. Potrdila bom, da so spletne vaje zelo dobro zasnovane in za učenca motivacijsko bogate. Predstavila bom tudi nekatere pomanjkljivosti in ideje za dodatno delo.

Ključne besede: učne težave, branje, pisanje, bralne vaje, interaktivno učenje.

Abstract

Our children live a modern world and are becoming more and more skilled when it comes to the use of computers. Maybe teachers too seldom consider the fact that we could use informational-communicational technology to help children that have problems (help in the form of individual help, additional support or other types of study help). These children want to use ICT as they use it during regular classes. In my post I want to represent practical work with the use of reading exercise found on učiteljska.net. These exercises are used to help children that have reading problems. I will confirm that these web exercises are well-designed and very motivating for a child. I will also represent some disadvantages and ideas for additional work.

Keywords: learning problems, reading, writing, reading exercises, interactive learning.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK