SIRikt 2013 > Prispevki > Četrtek_sk1 > 1126

TABLIČNI RAČUNALNIK – GLASBENI INŠTRUMENT Z MOTIVACIJO

Tablet PC – a Musical Instrument with motivation

Marko Kern
Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj
 

Povzetek

Prispevek ob teoretskih osnovah predstavlja uporabo tabličnega računalnika kot glasbenega inštrumenta.
Nastal je z namenom alternativnih, izvirnih in tehnoloških zmožnosti, katere tablični računalnik, poleg že znane uporabne širine, lahko ponuja v šolskem prostoru.
V prispevku se ob opredeljeni strojni in programski opremi ponuja celosten pregled nad sestavinami, ki so potrebne, da tablični računalnik uporabimo kot učinkovito glasbilo. Prvotno se strojna in programska oprema nanašata konkretno na tablični računalnik Apple iPad, s platformo IOS, predstavljenih pa je tudi nekaj možnosti za ustvarjanje glasbe na tabličnih računalnikih z operacijskim sistemom Android.
Obravnavanje s strani IKT, ob kritični presoji prednosti in slabosti, postavlja glavne ugotovitve skozi primer dobre prakse, preko odziva učencev ob prvem stiku z glasbilom v obliki tabličnega računalnika, ki je, za tako uporabo, zelo močno motivacijsko sredstvo.
Predstavljena so tudi praktična izhodišča, kot vizija in nadaljnje možnosti.

Ključne besede: tablični računalnik, pouk glasbe, programska oprema, notranja motivacija, glasbeno predznanje.

Abstract

The following article presents the usage of a Tablet PC as a musical instrument as well as some theoretical bases.
Its purpose is to focus on the possible alternative, inventive and technological abilities of a Tablet PC in addition to what it can already offer to a school environment.
Besides the software and hardware aspects, the article also focuses on an overall view of applications, necessary for a Tablet PC to work as a musical instrument.  The listed software and hardware specifications primarily refer to the Apple’s iPad Tablet PC with IOS, however there are some possibilities of creating music on the Android based tablets as well.
From the Information-communication Technology point of view, following the critical judgement of pros and cons, we presents the main findings based on the responses of the students at their first interaction with an instrument in a form of a Tablet PC which is a huge motivation tool.
Ultimately, the article also focuses on the practical bases for further opportunities and visions for the future.

Keywords: tablet PC, Music Education, Software, Inner learning motivation, Prior Knowledge of Music.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK