SIRikt 2013 > Prispevki > Četrtek_sk2 > 1113

NAČRTOVANJE POUČEVANJA TER SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE DIGITALNE PISMENOSTI UČENCEV

Planning of teaching, the observation and evaluation of the student digital literacy

Ines Celin
Šolski center Postojna – Gimnazija Ilirska Bistrica

Povzetek

Namen prispevka je predstaviti pristop za spodbujanje digitalne pismenosti pri pouku psihologije. Osrednji cilj raziskave je ugotavljanje digitalne pismenosti, kot jo samoocenjujejo dijaki programa računalniški tehnik. V namene raziskave smo sestavili vprašalnik za samooceno e-kompetenc, le-tega pa je rešilo 47 dijakov programa računalniški tehnik. Rezultati kažejo, da se dijaki kot najbolj vešče ocenjujejo na področju poznavanja in kritične rabe IKT, medtem ko so ostale e-kompetence ocenili kot manj razvite. Menijo, da so pri uporabi tehnologije večkrat nepremišljeni in ne sledijo načelom varne rabe spleta ter principom primernega komuniciranja. Poročajo, da so še najmanj usmerjeni v kreacijo lastnih gradiv, ki bi jih nato premišljeno delili z ostalimi uporabniki spleta. V zaključku prispevka predlagamo nekaj idej za načrtovanje pouka, usmerjenega v razvoj e-kompetenc dijakov.

Ključne besede: digitalna pismenost, e-kompetence, dijaki, psihologija.

Abstract

47 computer technician program students participated in our research, the aim of which is to establish the level of self-confidence regarding digital literacy of the students, measured by a questionnaire, which was composed for this purpose.  In the article we present an approach on how to support the development of digital literacy in high school psychology classes.
The results show that the students evaluate their knowledge and awareness of the ICT along with its critical use as good, while they evaluate the rest of the e-competences as less developed. The students admit that they are often reckless while using the technology and they tend not to follow the principles of proper communication. What they have least tendencies to do is the creation of their own material, which they would wisely share with the rest of the web users later on. In the conclusion of the article there are some of our suggestions on how to plan the classes that focus on the student digital competence development.

Keywords: digital literacy, e-competency, students, psychology.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK