SIRikt 2013 > Prispevki > Četrtek_sk2 > 1049

IZVEDBA TEKMOVANJA PRI ŠPORTNI VZGOJI Z UPORABO IKT

Using ICT at physical education for competition

Samo Petrič
OŠ Šmartno pod Šmarno goro

Povzetek

Čeprav je športna vzgoja specifičen predmet, katere namen je usmerjanje otrok k gibalnim aktivnostim, opažam njeno vse pogostejše spogledovanje z informacijsko komunikacijsko tehnologijo. Ta se je zaradi hitrega napredka v zadnjem času že dodobra zasidrala v šolski sistem, verjetno pa brez nje v bodoče ne bo šlo niti pri športni vzgoji.
Namen mojega prispevka je, kako nam lahko vnaprej pripravljen tekmovalni sistem pomaga pri izpeljavi razrednega ali šolskega tekmovanja. Potrebujemo le (tablični) računalnik, ki podpira osnovne funkcije urejevalnika tabel (Microsoft Excel), v katerem je tekmovalni sistem narejen. Z vpisovanjem rezultatov v tabelo, sistem sam razvršča igralce od začetka do konca.

Ključne besede: tekmovanje, športna vzgoja, Microsoft Excel, tablični računalnik.

Abstract

Even though the physical education is a specific subject, the purpose of which is to encourage children to moving activity, I have noticed her linking with the information and communication technology. Due to fast progress the last few years ICT has become a part of the school system, and most probably it will find its plan in physical education in the future.
The purpose of my contribution is how a competitive system, which is prepared in advance, can help us carry out class or school competition. We need only (tablet) PC that supports basic functions of editor tables (Microsoft Excel) in which a competitive system is made. By entering the results into the table, the system automatically places the players from beginning to end.

Keywords: the competition, physical education, Microsoft Excel, tablet PC.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK