v živo
VOX / FLASH
VOX / FLASH
VOX / FLASH
VOX / FLASH
VOX / FLASH
SREDA, 21.3.2012
8.00

9.30
Registracija udeležencev konference v hotelu Kompas
9.30

11.15

Otvoritev konference Arnes 2012

- Nagovor Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

- Nagovor direktorja Arnesa, Marka Bonača

- Nagovor predstavnika konference "Na poti k e-kompetentni šoli"

- 20 let delovanja Arnesa - želje uporabnikov za naslednje desetletje (Davor Šoštarič, IZUM)

Posnetek predavanj

Moderira: T. Dolenc (Arnes)


Plenarna predavanja

- Mejniki v slovenskem izobraževalnem in raziskovalnem omreževanju (A. Jauk, Arnes)

Posnetek predavanja

- Internetne inovacije v podporo znanosti in izobraževanju (Cees de Laat, University of Amsterdam)

Posnetek predavanja

- Odprta pot za raziskovanje na evropski in svetovni ravni: prednosti sodelovanja Arnesa v omrežju GÉANT (J. Willis, DANTE)

Posnetek predavanja

Moderira: A. Jauk (Arnes)

11.15

11.45
Odmor za kavo
11.45

13.15
Plenarna predavanja

- Kako smo vodili projekte s pomočjo IRC-a (Đ. Juričič, OŠ Trnovo)

Posentek predavanja VOX
Posnetek predavanja FLASH

- Družabni splet in mi (D. Savič)

Posnetek predavanja VOX
Posnetek predavanja FLASH

- Objavi in pozabi do zlorabe (A. Tomšič, IP)

Posnetek predavanja VOX
Posnetek predavaja FLASH

- Arnes video portal (M. Batič Finžgar, Arnes)

Posnetek predavaja VOX
Posnetek predavanja FLASH

Moderira: M. Vreča (Arnes)

13.15

14.30
Kosilo
14.30

16.00
Plenarna predavanja

- Z e-identiteto do storitev (T. Dolenc, Arnes)

Posnetek predavanja VOX
Posnetek predavanja FLASH

- Dobili smo ArnesAAI, kaj sledi? (B. Divjak, Arnes)

Posnetek predavanja VOX
Posnetek predavanja FLASH

- Upravljanje z identitetami (M. Podbršček, TŠCNG)

Posnetek predavanja VOX
Posnetek predavanja FLASH

- Zaščitimo svoje omrežje (M. Breznik, SI-CERT)

Posnetek predavanja VOX
Posnetek predavanja FLASH

Moderira: T. Dolenc (Arnes)

16.00

16.30
Odmor
16.30

18.20
Storitve

- Arnesov izobraževalni in raziskovalni internet: od 14 kb/s do nekaj 10 Gb/s (K. Furman Jug, Arnes)

Posnetek predavanja VOX
Posnetek predavanja FLASH

- Novi osebni paket – naklikaj si svoj mail (M. Vreča, Arnes)

Posnetek predavanja VOX

- Arnes Planer – vedno usklajeni in Blog.arnes – spletna stran v desetih minutah (M. Mihelič, Arnes)

Posnetek predavanja VOX
Posnetek predavanja FLASH

- Webmin – spletni vmesnik za upravljanje Arnesovih strežnikov GVS (PHP/MySQL) (J. Kranjc, Arnes)

Posnetek predavanja VOX
Posnetek predavanja FLASH

- Nov Arnesov MCU videokonferenčni portal (D. Vrtin, Arnes)

Posnetek predavanja VOX
Posnetek predavanja FLASH

- Projekt Varni na internetu – ob letu osorej (J. Mešić, Arnes)

Posnetek predavanja VOX
Posnetek predavanja FLASH

Moderira: D. Harisch (Arnes)

Od optičnega vlakna do kakovostne komunikacije

-Od optičnega vlakna do kakovostne komunikacije (M. Dimec, A. Zavodnik, M. Straus Istenič, M. Jemec, M. Vadnjal;Arnes)

Posnetek predavanja VOX

Moderira: M. Straus Istenič (Arnes)

18.30

Dobrodošlica udeležencem s tradicionalno sirovo poslastico ter skupno druženje
ČETRTEK, 22.3.2012
8.00

8.45
Registracija udeležencev konference v hotelu Kompas
8.45

10.15


Otvoritev konference SIRikt 2012 v dvorani Vitranc

minister Žiga Turk, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport


- Uvodni pozdravi soorganizatorjev konference
- Pot do e-kompetentnosti (B. Gruden, N. Kreuh)

Moderira: B. Gruden

Posnetek predavanj
10.15

10.45
Odmor
10.45

12.30
Plenarna predavanja v dvorani Vitranc

- Novi svet učenja - Evropa 2020 (P. Lučin)
- eTwinning & e-varnost (K. Hopwood)
- Instant povzetek konference Arnes (T. Dolenc)

Moderira: A. Bačnik

Posnetek predavanj
12.30

14.30
Kosilo ter premik v dvorane hotela Kompas in Larix
14.30

16.30

 

Vodenje e-kompetentnega VIZ:

- VP: Kako digitalno berejo mladi po svetu (M. Štraus)

- »Netbook razred« - organizacija pedagoškega dela in načrtovanje evalvacije na Gimnaziji Jožeta Plečnika Ljubljana (S.Granfol, A.Grosek)

- Tablice v šolstvu ... ponovno (J. Harej)

- Uporaba interaktivne table v dijaškem domu (G. Rusjan, K. Ploj)

- Informacijska tehnologija kot podpora finančni pismenosti (I. Simčič)

- Samoevalvacija svetovanj vodstvu šol projekta E-šolstva (M. Šverc, A. Flogie, D. Kovačič, D. Klemenčič, K. Perčič, I. Možina Podbršček)

Moderira: J. Župančič

Posnetek predavanj FLASH

Posnetek predavanj VOX
Učencem prilagojeno poučevanje in učenje z IKT:

- Računalniško podprta metoda intervalnega ponavljanja (G. Skumavc)

- Uporaba IKT pri pouku fizike s slabovidno dijakinjo v gimnaziji (N. Zabukovšek)

- Uporaba IKT za individualizirano in sistematično razvijanje zmožnosti pisanja pri otrocih s posebnimi potrebami v prvem razredu OŠ (V. Fifonja Hanc)

- Z roko v roki: otroci z učnimi težavami in interaktivna tabla v prvem razredu (K. Jenko)

- Kot bolnišnična učiteljica z veseljem uporabljam e-gradiva (N. Podjavoršek)

Moderira: F. Dretnik

Posnetek predavanj
Medpredmetno sodelovanje in projektno delo z IKT:


- Športni dan preko videokonference na treh šolah hkrati (N. Markun Puhan, B. Šiler, D. Ledinek, J. Polenšek, R. Pavli)

- Medpredmetno projektno delo z IKT kot oblika dela z nadarjenimi učenci (M. Vrčko)

- Informatika in matematika z roko v roki (M. Žepič, Z. Vrbinc)

- Kdo pravi, da statistika ni zanimiva? (A. Suhovršnik, D. Colnar)

- Učenje z uporabo IKT – integracija matematike pri praktičnem pouku zdravstvene nege (O. Štancar, M. Basle)

- Človek je, kar jé (T. Šmid, N. Cebin, M. Lebar Bajec, P. Prhavc, B. Petrin)

Moderira: L. Kač

Posnetek predavanj
Interaktivni plakati:

- 14:30 - 15:00 1. blok


- 15:00 - 15:30 2. blok


- 15:30 - 16:00 3. blok


- 16:00 - 16:30 4. blok

Moderira: S. Divjak

Posnetek predavanj
Interaktivni pouk:

- SP: Poučevanje funkcij s sistemi za simbolno računanje (computer algebra systems, cas). Primeri učnih gradiv nemškega šolskega projekta Calimero (G. Pinkernell)

- Svet spremenljivk-izobraževalna računalniška igra (M. Zapušek, A. Friškovec, I. Nančovska Šerbec, J. Rugelj)

- Teselacije z GeoGebro (A. Pečovnik Mencinger, M. Mencinger)

- Model uporabe IKT pri pouku geografije (P. Jesenek Bračko)

- Wiki kot podpora izobraževanju in projektnemu delu (K. Kodelja)

- Zgled predstavitve slovenskega književnika na interaktivni tabli (B. Burger, U. Simnovčič-Pišek)

Moderira: A. Sambolić Beganović

Posnetek predavanj
Napredna računalniška orodja:

- SP: Uporaba tabličnih računalnikov v šolstvu (B. Stražar)

- Uvajanje uporabe tabličnih računalnikov v Dijaškem domu Antona Martina Slomška (K. Ploj)

- Učne kartice na mobilnem telefonu Android (A. Švab Tavčar)

- Informatizacija športno-vzgojnega kartona (P. Črnilec)

- Elektronski informacijski sistem v OŠ Polhov Gradec (J. Kramar)

- Spletni dnevnik Blogger kot vez med učiteljem, učenci in starši (M. Tovornik)

- Pouk nad oblaki (A. Zabukovec, T. Ferbežar)

Moderira: S. StanojevPosnetek predavanj
16.30

17.00
Odmor
17.00

19.00
Spremljanje in vrednotenje znanja / zmožnosti:

- Uporaba IKT za izdelavo mersko kvalitetnih preizkusov iz matematike (Z. Magajna, K. Kmetec)

- E-vrednotenje znanja pri pouku nemščine (N. Kralj)

- Ocenjevanje pisnih sposobnosti in razvijanje ustvarjalnosti pri pouku tujih jezikov s pomočjo družabnega omrežja - predlog sistema (M. Logar)

- Medpredmetno povezovanje – poučevanje, preverjanje in ocenjevanje znanja z uporabo spletnega orodja Mahara (J. Vuradin Popović, R. Vogrinčič)

- Elektronski listovnik učenca: uporaba spletne aplikacije Mahara v podporo razvijanju veščin sodelovanja in komunikacije (T. Rupnik Vec, I. Celin, J. Vuradin Popović, M. Bradič)

- Vpliv uporabe tehnologije pri vrednotenju znanja iz matematike (M. Sirnik)

Moderira: S. Kmetič

Posnetek predavanj
Vodenje e-kompetentnega VIZ:

- Letni delovni načrt šole v enem popoldnevu in pol (A. Žitnik)

- 0+0+0=100 ali spletno sodelovalno delo pri pripravi letnega delovnega načrta VIZ-a (B. Marčinković, I. Razbornik)

- E-upravljanje v šoli ne obstaja! Zakaj? (B. Kumer, I. Razbornik)

- Dvig ugleda šole s pomočjo aplikacije za masovno obveščanje (M. Uršič, P. Tratar Božič, B. Papež)

- Spletna stran skupine v vrtcu kot oblika sodelovanja s starši (K. Hrastovec)

- Poslovna vrednost informacijskega sistema – primer iz prakse dijaških domov (D. Fujs, B. Jeram)

- SP: Evidenca delovnega časa, logična in fizična kontrola (M. Brejc)

Moderira: M. Primožič

Posnetek predavanj
Računalniško podprte praktične dejavnosti:

- Samostojno spremljanje in načrtovanje športne vadbe dijakov s pomočjo »sports trackerjev« in drugih športnih aplikacij za pametne telefone in tablice (K. Perčič, N. Bistrovič, S. Benjamin)

- Pedometer pri pouku športne vzgoje (J. Polenšek)

- Raziskovanje delovanja mišic s pomočjo programske opreme Logger Lite pri pouku biologije v srednji šoli (J. Brecl)

- Možnosti uporabe merilnikov Vernier in programske opreme Logger Pro pri pouku kemije (B. Klemenčič, N. Cebin)

- IKT - popestritev laboratorijskega dela pri pouku kemije: raziskovanje kemijskega ravnotežja (N. Bohinc)

- Uporaba GPS navigacije pri predmetu poslovanje podjetij (J. Černilec)

Moderira: A. Šorgo

Posnetek predavanj
Panelna razprava:
predavanje poteka v angleškem jeziku

- Čas za ponovni premislek o izobraževanju računalništva in informatike? ( Panelisti: V. Dagiene, P. Micheuz ...)

Moderira: A. Brodnik

Posnetek razprave
Interaktivni pouk:

- Ko bela piši-briši tabla postane interaktivna (M. Pozvek)

- Kartografja v 4. razredu osnovne šole s spletno aplikacijo Naredi si zemljevid (V. Kolar)

- Izboljšanje pravopisne zmožnosti učencev s pomočjo računalnik (P. Vodičar)

- Raba interaktivne table pri poučevanju Francoskega jezika v 1. triadi (B. Pišlar)

- Vrtec in IKT s poudarkom na dejavnostih, ki se izvajajo na interaktivni tabli (Z. Fojkar)

- Uporaba interaktivne table pri razvijanju grafomotorike (A. Žinko)

Moderira: G. Sotošek

Posnetek predavanj
Napredna računalniška orodja:

- SP: Uporaba naprave Microsoft Kinect v praksi (S. Zagoranski)

- Računalniški sistem ALECA za podporo konstruktivističnemu učenju (U. Ocepek)

- S programiranjem proti računalniški zasvojenosti (G. Strniša)

- Podatki v oblakih, kdaj, kako in kje? (I. Kolenko, T. Ferbežar)

- Projektna spletna shramba - orodje za projektno sodelovanje (A. Knuplež)

- Izdelava interaktivnih vodičev s programom WINK (A. Adamič)

- SP: Nova dimenzija računalniške učilnica (B. Dermol)

Moderira: R. Lukač

Posnetek predavanj
20.00
Slavnostna podelitev nagrad natečajev v dvorani Vitranc Posnetek
PETEK, 23.3.2012
8.00

8.45
Registracija udeležencev konference v hotelu Kompas
8.45

10.45


Plenarna predavanja v dvorani Vitranc


- SP: Preoblikovanje učenja za boljšo prihodnost (G. Butler)

- Poigritev izobraževanja (S. Divjak)

- SP: Inovacije v izobraževanju (D. Arati)

- Povzetek konference Arnes - 20 let (T. Dolenc)

Moderira: N. Kreuh

Posnetek predavanj
10.45

11.30
Odmor in premik v dvorane hotela Kompas in Larix
11.30

13.00
Učencem prilagojeno poučevanje in učenje z IKT:

- Športna vzgoja z uporabo pametnega telefona (D. Ledinek)

- V šolo samo s tabličnim računalnikom (S. Harej, J. Harej)

- Mobilni eRazred (D. Čotar, M. Gerželj Štembergar, M. Novak, V. Norčič, V. Perhavec, D. Šajne)

- SP: Govorni pomočnik (M. Kralj)

Moderira: I. Mori

Posnetek predavanj VOX

Posnetek predavanj FLASH
Medpredmetno sodelovanje in projektno delo z IKT:

- Global teenager project - timsko poučevanje in projektni pristop k učenju (tujih jezikov) s pomočjo IKT (A. Drašler Zorič, M. Miklič)

- 24 ur Shakespeara – (multi)medijska predelava domačega branja (E. Traven)

- Medgeneracijsko učenje – mladi poučujemo starejše na OŠ v Kranju (B. Vodopivec)

- Izobraževanje staršev s pomočjo videokonferenčnega sistema VOX (N. Podjavoršek)

Moderira: V. Šavli

Posnetek predavanj
Sodelovanje v spletnih učnih okoljih:


- Spletišče Zrno do zrna..., kamen na kamen...(N. Holy Šinkovec, J. Šinkovec, S. Čadež)

- Personalizirana spletna prisotnost v izobraževanju (I. Kožuh)

- Pomen spletnih socialnih omrežij za profesionalni razvoj učitelja (A. Andrin)

- E-knjiga v spletnem okolju (J. Flogie, D. Medved, J. Antolinc, S. Lukman, V. Potočnik)

- Pomen e-seminarjev za uvajanje IKT v vzgojno-izobraževalni proces (O. Dečman Dobrnjič, B. Jeram, S. Šinko)

- Sodelovalno učenje v Wikiju (B. Praprotnik)

- Blog v vlogi uradne spletne strani šolske knjižnice OŠ Ivana Cankarja Vrhnika (A. Nagode, S. Gerdina)

Moderira: S. Stanojev

Posnetek predavanj
Interaktivni plakati:

- 11:30 - 12:00 1. blok

- 12:00 - 12:30 2. blok

- 12:30 - 13:00 3. blok

Moderira: S. Divjak

Interaktivni pouk:

- SP: Sodelovanje v učilnici 21. stoletja (J. Collick)

- Primer dobre prakse - gradivo za pouk matematike z interaktivno tablo v 1. triadi (T. Čuk)

- Sodobne oblike pouka in i-tabla (N. Jeras, Ž. Škrinjar)

- Do višje bralne pismenosti tudi z IKT (T. Lotrič Komac, T. Žagar Pernar)

Moderira: M. Jamnik

Posnetek predavanj
Nizozemski kotiček:
Predavanja so v angleškem jeziku

-IKT strategija na Nizozemskem: kaj se lahko naučimo iz primerov dobre prakse (E. Bolhuis)

- Mednarodno sodelovanje nizozemskih in slovenskih učiteljev na področju uporabe IKT (H. Schoot)

- Kisline in baze drugače (M. Pahor, A. Hak)

- Linearna funkcija - od nizozemskih študentov v slovenski razred (W. van der Vegt, A. van den Bergh, N. Bajramović)

- Racionalna funkcija - od nizozemskih študentov v slovenski razred (S. Štular Mastnak, W. van der Vegt, S. van Beek)

- Sodelovanje na daljavo o prehranjevalnih navadah in hranilnih vrednostih (H. Schoot, J. van den Bos, A. Premik)

- "That's me" - sodelovalni projekt med dijaki dveh srednjih šol - na Nizozemskem in v Sloveniji (G. Stojanović))

- Raziskava o uporabi e-učbenikov pri nizozemskih in slovenskih dijakih (S. Grafol, E. Bolhuis)

Moderira: A. Bačnik

Posnetek predavanj
13.00

15.00
Kosilo
15.00

16.30
Interaktivni pouk:

- Spletni projekti z GoogleMaps pri pouku drugega tujega jezika (M. Jamnik)

- Učenje s tabličnimi računalniki (T. Vlasak)

- Uporaba iPada pri pouku slovenščine (A. Adam Knez)

- Uporaba mobilnikov strogo (prepovedana) zaželjena (T. Miholič)

- Do znanja s črno-belimi kvadratki- QR kode pri pouku nemščine in zgodovine (M. Žnidaršič)

Moderira: M. V. Karbonja

Posnetek predavanj VOX

Posnetek predavanj FLASH
Učencem prilagojeno poučevanje in učenje z IKT:

- Prezi in Glogster pri učencih z disleksijo (Š. Bagonk)

- Uporaba Geogebre 5.0 pri delu z nadarjenimi učenci (M. Pev)

- Učinkovitost računalniško podprtega pouka fizike v srednji šoli (S. Ulen, I. Gerlič)

- Potrebe in zahteve učečih v izobraževanju prek spleta (T. Sraka Mohar,D. Sraka, B. Kaučič)

Moderira: M. Dolinar

Posnetek predavanj
Spremljanje in vrednotenje znanja / zmožnosti:

- Ustno ocenjevanje znanja z uporabo programske opreme i-table (B. Kojc)

- Spletna vadnica moja-matematika.si - urjenje in utrjevanje matematičnega znanja ter sledenje napredka. (Z. Kos)

- Poglejmo skulpturo iz vseh strani! (P. Novak Trobentar)

- Primer uporabe računalnika z občutljivim zaslonom na področju porajajoče se pismenosti v vrtcu (D. Hohnjec)

- Bober - mednarodno tekmovanje v informacijski in računalniški pismenosti (Š. Cerar, J. Rugelj)

- Preverjanje in ocenjevanje znanja z osebnim odzivnim sistemom: Priložnost, ki je ne gre zamuditi (P. Grbec)

Moderira: S. Kmetič

Posnetek predavanj


- Kakšen je kvaliteten e-učbenik? ( N. Kreuh, V. Šavli, A. Starc, I. Kolenko, M. Doupona)

Moderira: L. Kač

Posnetek razprave
Računalniško podprte praktične dejavnosti:

- Sprehod po Mariborskem otoku -virtualna učna pot za učence osnovnih šol (M. Puhek, M. Perše, A. Šorgo)

- Digitalna animacija v učnem procesu (K. Gajšek)

- Uspešno poučevanje in učenje s pomočjo tabličnega računalnika pri izbirnem predmetu elektronika z robotiko (T. Pajk)

- Doseganje učnih ciljev pri predmetu robotika v tehniki (T. Kušar, D. Rihtaršič)

- Lego Mindstorms NXT v 8. razredu osnovne šole (I. Ostrožnik, M. Bajde)

Moderira: A. Šorgo

Posnetek predavanj
Medpredmetno sodelovanje in projektno delo z IKT:

- E-gradivi za učenje programskega jezika Python: Ali je več primerov bolje kot manj? (M. Strnad, D. Cvitkovič)

- Kovačeva kobila... (R. Krajnc, M. Đukić)

- Timsko poučevanje: knjižničar, razredni učitelj, IKT (M. Kopasić)

- I ali eko voda? (U. Bučar, M. Hrovat)

- Timsko medpredmetno načrtovanje z uporabo IKT po vertikali 1. triletja (S. Plemenitaš-Centrih, M. Doberšek, M. Pintar)

Moderira: M. Orel

Posnetek predavanj
16.30

17.00
Odmor
17.00

18.30


TeachMeet - NeTičNeMiš v dvorani Vitranc


#tmsirikt

Moderirata: A. Sambolić Beganović in S.Stanojev

http://teachmeet.pbworks.com/w/page/51225890/TM_SIRIKT_2

Posnetek predavanj
20.00
Večerja in zaključek konference SIRikt 2012
Posnetek