Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT
SirIKT 2008
Sirikt2008 > Program

Program konference

Zbornik: SIRIKT 2008

Terminski plan VIDEOKONFERENCE

Prenos predavanj, ki potekajo v Konferenčni dvorani A, lahko spremljate v živo
preko Arnesovega strežnika za pretočni video (VCR) (navodila).

SIRIKT 2008, Kranjska Gora - reportaža dijakov

Sreda, 16. 4. 2008

Ura

Konf. dvor. A

Konf. dvor. B

Konf. dvor. C

Računalnica D

Računalnica E

Računalnica F

8:00
9:30

- Registracija udeležencev

9:30
10:00

Pozdrav udeležencem:
- Marko Bonač, direktor Arnesa
- Mojca Kucler Dolinar, ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
(vodi: Tomi Dolenc, Arnes)

 

 

 

10:00
11:00

Povezujemo znanje:
- GÉANT2 in ARNES2 – e-infrastruktura raziskovalnega in izobraževalnega omrežja v Evropi in Sloveniji, Marko Bonač, direktor Arnesa
- Internet2: več kot le nadaljevanje, Heather Boyles, Internet2
(vodi: Tomi Dolenc, Arnes)

 

 

 

11:00
11:30

- Odmor za kavo

11:30
13:00

Okrogla miza:
-
Nove spletne storitve in varovanje zasebnosti; Popularnost in udobnost virtualnih socialnih omrežij (web 2.0) in varovanje zasebnosti, cena brezplačnih spletnih storitev, tehnologije in vrste upravljanja z IT za varovanje osebnih podatkov

Udeleženci:
Klemen Mišič, Urad informacijskega pooblaščenca
Matej Kovačič, Fakulteta za družbene vede
Franc Trček, Fakulteta za družbene vede
Tomi Dolenc, Arnes
Gorazd Božič, Arnes

Pripravljeno v sodelovanju z Uradom informacijskega pooblaščenca
(vodi: Tomi Dolenc, Arnes)

 

 

 

13:00
14:30

- Odmor za kosilo

14:30
16:00

Sodobna omrežna infrastruktura:
- Uporaba DWDM tehnologije v omrežju ARNES; zagotavljanje povezav točka–točka za projekte, Avgust Jauk, Arnes
- SiGNET: tehnologija grid v Sloveniji, Jan Jona Javoršek, Institut Jožef Stefan
- Večgigabitne povezave in lokalno omrežje: praktičen pristop,Aleš Zavodnik, Arnes
(vodi: Avgust Jauk, Arnes)

Spletne storitve:
- Sistemi za upravljanje z vsebinami – CMS, Domen Božeglav, Arnes
- Joomla in Typo3, Sašo Stanojev, Srednja trgovska šola Kranj
- Gostovanje dinamičnih spletnih strani in virtualnih strežnikov na Arnesu, Barbara Krašovec, Arnes
- Arnesove nove videokonferenčne storitve David Vrtin, Matjaž Batič, Arnes
(vodi: Domen Božeglav, Arnes)

 

 

 

 

16:00
16:30

- Odmor za kavo

16:30
18:00

Lokalne omrežne rešitve:
Študija primera: Vzpostavitev zmogljivega lokalnega omrežja v Študentskih domovih v Ljubljani
- Priprave in vzpostavljanje, Peter Sterle, Arnes
- Pregled topologije vzpostavljenega omrežja, Matej Vadnjal, Arnes
- Predstavitev nekaterih praktičnih rešitev, Rok Papež, Arnes
(vodi: Peter Sterle, Arnes)

Varovanje uporabnikov:
- Varovanje omrežij in omrežna higiena, Gorazd Božič, Arnes
- Zaščitni ukrepi in varno obnašanje uporabnikov; praktične rešitve, Gorazd Božič, Arnes
- Izkušnje projekta SAFE-SI, Tomi Dolenc, Arnes
(vodi: Gorazd Božič, Arnes)


 

 

 

18:00

- Dobrodošlica udeležencem z degustacijo sirov

 

 

 


Četrtek, 17. 4. 2008

Ura

Konf. dvor. A

Konf. dvor. B

Konf. dvor. C

Računalnica D

Računalnica E

Predavalnica F

 

8:00
9:00

- Registracija udeležencev

9:00
11:00

Otvoritev konference – nagovor organizatorjev
- MVZT- mag. Andrej Flogie, generalni direktor Direktorata za Informacijsko družbo
- MŠŠ - mag. Borut Čampelj, sekretar
- ZRSŠ – mag. Gregor Mohorčič, direktor

Plenarna predavanja
- SIO - Slovensko izobraževalno omrežje, Andrej Flogie, MVZT
- Povezovanje vsebin v izobraževalnih omrežjih, Marko Bonač, Arnes
- 10 vzrokov zakaj bi se moral vsak učitelj vključiti v mrežne sodelovalne projekte, Barry S. Kramer , (ZDA)
- Interaktivna tabla ali računalnik z LCD projektorjem? Ivan Kolenko
- Vključevanje IKT v pouk tujih jezikov v novih poklicnih in strokovnih programih, Liljana Kač, Nives Kreuh

 (Vodi: Mojca Orel)


 

Delavnica:
- Brezžična omrežja in Eduroam, Rok Papež, Arnes, Aleks Mihičinac, Arnes, Krištof Bec, Simobil, Matjaž Štraus, Arnes, Miha Petrač, ADVANT

 

11:00
11:30

- Odmor za kavo

11:30
13:00

Naravoslovje
- Vpliv IKT na popularizacijo naravoslovja, Simona Zorman
- Primer uporabe IKT pri poučevanju fizike pri srednješolskem izobraževanju odraslih, Luka Bole
- Interaktivna fizikalna učilnica, Jože Pernar
- Ocenjevanje pri predmetu fizike v spletni učilnici moodle, Matjaž Pintarič
- Uporabnost IKT pri preverjanju in ocenjevanju znanja, Andreja Bačnik
- E-Fizika, Rajko Peternel, Sebastjan Fon  (Vodi: Andreja Bačnik)


Vrtec, 1. triletje
- Računalniške didaktične igre - pripomoček pri razvijanju zaznavanj, orientacije in koordinacije, Neža Zelinka
- Projekt Igraje po Evropi in IKT, Petra Kočar
- Razvoj in spremljanje ustvarjalnosti na umetnostnem področju z računalnikom na razredni stopnji osnovne šole, Ivana Mori, Marjeta Kepec, Natalija Aber Jordan, Mateja Kovše
- Uporaba e-gradiva z naslovom Igraje z Jelko, Franja Škof
- Kako živimo v tem vrtcu - spletno mesto za uspeh našega vrtca, Microsoft (Vodi: Suzana Geršak)

 

Delavnica:
Spletne učilnice
- Uporaba kvizov v Moodlu, Gregor Anželj
(Vodi: Renato Lukač)

Delavnica:
- Brezžična omrežja in Eduroam, Rok Papež, Arnes, Aleks Mihičinac, Arnes, Krištof Bec, Simobil, Matjaž Štraus, Arnes, Miha Petrač, ADVANT

Geografija
-Preverjanje znanja pri pouku geografije s pomočjo spletne učilnice, Bojan Lenart
- Informatizacija klasičnih pedagoških metod v sodobni šoli, Bojan Rebernak
Delavnica:
- Izobraževalna uporaba podatkov zajetih z GPS-om, Marko Krevs, Blaž Repe, Mirsad Skorupan
(Vodi: Krešimir Tomas)

13:00
14:30

- Odmor za kosilo

14:30
16:00

Interaktivna tabla in inovativno učenje
- Uvajanje interaktivne table kot učnega pripomočka,
Ann-Charlotte Markman, (Švedska)

- Uporaba IKT pri izboljševanju poučevanja, Dominique Corazolla,
(Nemčija)
- Uporaba interaktivnih tabel na Madžarskem, Dobo Tarai Eva,
Petra Perenyi
(Madžarska) (Vodi: Mojca Orel)


Jeziki
- Interaktivn2o v romantiko, Renata Čampelj Jurečič, Marijana Klemenčič – Glavica, Brigita Renner,Alenka Košec Klarič
- Popravljanje napak pri pouku nemščine v osnovni šoli z uporabo IKT in medpredmetnim povezovanjem, Katarina Rozman
-Z uporabo IKT do višjega standarda znanj pri pouku italijanščine. Webquest in medkulturno spletno sodelovanje, Marinela Šavle Reščič
- E.gradiva dvigujejo motivacijo za učenje francoščine, Melita Učakar (Vodi: Nives Kreuh)


 E-gradiva: kakovost in prihodnost
- Inovativne tehnologije in trendi v e-izobraževanju
Mateja Berčan, Marko Papić
- Kakovost in evalvacija e-gradiv – pot do koristne uporabe v učnem procesu
Janja Faganel, Marko Papić, Žiga Fon
- Vloga učitelja – avtorja pri izdelavi eGradiva
Romina Bergant
- Spletna izobraževalna televizija
Sebastjan Fon, Marko Papić, Janez Bešter

(Vodi: Marko Papić)

Delavnica  Nadarjeni učenci, matematika
Uporaba programa WMM pri delu z nadarjenimi, Božena Oblak
- Modeliranje pri pouku matematike, Tanja Janežič
(Vodi: Krešimir Tomas)

Delavnica:
- Brezžična omrežja in Eduroam, Rok Papež, Arnes, Aleks Mihičinac, Arnes, Krištof Bec, Simobil, Matjaž Štraus, Arnes, Miha Petrač, ADVANT

 

16:00
16:30

- Odmor za kavo

16:30
18:00

Likovna vzgoja
- Od digitalne fotografije, preko risanja, do oblikovanja, Slavka Weisseisen
- Uporaba računalnika ter digitalnega fotoaparata pri likovnem pouku "Mačkova snubitev", Manca Herlec
- Likovna pedagogika in IKT: Oblikovanje digitalnih animacij, Marlenka Drevenšek
- Veščina likovne kompozicije (e-gradivo), Žiga Fon, Tone Rački

(Vodi: Tomaž Skulj)


Jeziki
- Učenje frazeologije s programom EPHRAS, Nataša Kralj
- Vključevanje projekta iEARN learning circles pri pouku angleščine, Suzana Rehberger
- Naloge spletnega iskanja kot primer sistematične in ciljne uporabe svetovnega spleta pri pouku tujih jezikov, Saša Podgoršek (Vodi: Nives Kreuh)

Orodja
- Primer dobre prakse izdelovanja spletnih strani - Google Page Creator, Alenka Zabukovec, Saša Horvat Kovačič
- CMS made simple - orodje za izdelavo spletnih strani, Boštjan Mohorič
- Izdelava miselnega vzorca s spletno aplikacijo Bubbl, Ana Jurgele
- ITALC - orodje za upravljanje računalniških učilnic, Sašo Stanojev
- COKS - odprtokodni izziv, Renato Lukač

(Vodi: Renato Lukač)

Delavnica:
- Izdelava testov v spletni učilnici v okolju Moodle, Marja Pahor, Boštjan Štih
(Vodi: Andreja Bačnik)

Delavnica:
- Brezžična omrežja in Eduroam, Rok Papež, Arnes, Aleks Mihičinac, Arnes, Krištof Bec, Simobil, Matjaž Štraus, Arnes, Miha Petrač, ADVANT

Delavnici:
Spletno založništvo
- E-journal za spletno založništvo in
e-izobraževanje v šoli
, Viljenka Šavli
- E-domače branje, Tatjana Lotrič, Tina Žagar Pernar

(Vodi: Viljenka Šavli)

18:00
20:00

- Dobrodošlica udeležencem s prigrizkom in razglasitev rezultatov nagradnih fotografskih in video natečajev; nagrajeni filmi
(Vodijo: Mojca Orel, Matjaž Intihar in Tomaž Skulj)


Petek 18. 4. 2008

Ura

Konf. dvor. A

Konf. dvor. B

Konf. dvor. C

Računalnica D

 

Računalnica E

Predavalnica F

 

8:00
9:00

- Registracija udeležencev

9:00
10:30

Inovativno poučevanje in učenje ter vodenje informatizirane šole

Plenarna predavanja
- Austrian Content Cluster inovativna izobraževalna mreža za šole, Robert Kristöfl, (Avstrija)
- Razvoj predopismenjevalnih zmožnosti učencev s pomočjo računalniških didaktičnih iger, Alenka Žolgar
- Orodja za mobilni odziv za učinkovito tele – prisotnost –primer: Etativa, Jan-Markus Holm, Pekka Pirttiaho, (Finska)
- Videokonference na temo poklicnega izobraževanja (E-medica), Edin Kadić , (Hrvaška)

(Vodita: Mojca Orel in Robert Gajšek)

Delavnica:
- Analiza vdora v sistem GNU/Linux, Tadej Hren, Arnes, Gorazd Božič, Arnes, Matej Breznik, Arnes

Delavnica:
- Enotna prijava v brezžična in žična omrežja ter osebne računalnike, Rok Papež, Arnes, Aleks Mihičinac, Arnes, Kištof Bec, Simobil, Miha Petrač, ADVANT

 

10:45
11:15

- Odmor za kavo

11:15
13:00

Vodenje informatizirane šole
in
Interaktivna tabla in inovativno učenje
- Storitve in varnost v izobraževalnih omrežjih, Tomi Dolenc, Arnes
- Kaj omogoča varno klasificiranje,
Tatjana Ogrinc
- Osebni podatki na šolskih spletnih straneh, Andrej Tomšič
- Interaktivna tabla kot kvaliteten pripomoček pri pouku, Nataša Jeras
- Uporaba e-gradiv z interaktivno tablo, Simon Muha, Renata Konečnik
(Vodita: Robert Gajšek in Julijana Juričič)


Delavnica:
Splošno
- Sodelovanje med razredi s pomočjo programa Skype, Ruty Hotzen, (Izrael)
Geoinformatika - Uporaba prostorskih slik pri učenju in raziskovanju na daljavo, Boštjan Burger, Betka Burger
(Vodi: Alenka Adamič)

Poklicno izobraževanje
- E-gradivo e-OET-1 za poučevanje elektrotehnike, Srečko Simovič, Jože Drenovec
- Predstavitev e-slovarčka strokovne terminologije prometa in logistike, Danijela Kačinari
- Svetovni splet kot učni pripomoček, Dejan Cvitkovič
- Učno okolje E-RID, Miran Kozmus
- Poskusna uvedba programiranja v paru pri poučevanju programiranja, Irena Nančovska Šerbec, Branko Kaučič

 (Vodi: Tomaž Skulj)

Delavnica:
- Analiza vdora v sistem GNU/Linux, Tadej Hren, Arnes, Gorazd Božič, Arnes, Matej Breznik, Arnes

Delavnica:
- Enotna prijava v brezžična in žična omrežja ter osebne računalnike, Rok Papež, Arnes, Aleks Mihičinac, Arnes, Kištof Bec, Simobil, Miha Petrač, ADVANT

Matematika
- Retrospektiva
e-um projekta
, Damjan Kobal, Bojan Hvala, Blaž Zmazek, Vesna Zmazek
- E-um izhodišča in E-um načrti v luči odzivov uporabnikov, Bojan Hvala, Damjan Kobal, Vesna Zmazek
- Interaktivnost in e-učna gradiva E-um, Samo Repolusk, Blaž Zmazek
- Smernice za
e-izobraževanje in E-um
, Samo Repolusk, Bojan Hvala
- Evalvacija E-um gradiv, Alenka
 Lipovec, Irena Kosi Ulbl
- Tehnične rešitve v prilagajanju zahtevam uredniškega tima in avtorjev pri projektu E-um, Igor Pesek, Katja Prnaver
- Zakaj vpeljati grafična računala v pouk matematike? Amela Sambolić Beganović (Vodi: Vesna Zmazek)

13:00
14:30

- Odmor za kosilo

14:30
16:00

Interaktivna tabla in inovativno učenje
- Elektronska tabla motivira učitelje in učence, Rafaela Kožlakar, Bernarda Trstenjak
- Kako lahko z uporabo IKT vplivamo na predstave učencev o zgradbi atoma? Karmen Slana
- Uporaba interaktivne table pri matematiki v prvem triletju osnovne šole, Urška Bučar, Žiga Fon
- Ura matematike v angleškem jeziku, Amela Sambolić
Beganović, Špela Drmota

 (Vodi: Julijana Juričič)

Vodenje informatizirane šole
Spreminjanje učenja preko uporabe in upravljanja z IKT, Jon Nowicki,
(Velika Britanija)
- Špajz - skladišče programske opreme, Janko Harej, Andrej Jakobčič, Tomaž Ferbežar, Dalibor Čotar
- Ravnatelj v informatizirani šoli, Vanda Rebolj
- Šolsko spletišče - informacijsko središče, Janja Zupančič


(Vodi: Robert Gajšek)

Poklicno izobraževanje
- Sodobni učni pripomoček za učenje programiranja, Gregor Krušič
- Učenje programiranja s pomočjo egradiv in eProDas učnih pripomočkov, Franc Vrbančič
-E-gradivo - Digi DT, Jože Štrucl
- E-LESARSTVO; Projektiranje, Mirjam Založnik

(Vodi: Tomaž Skulj)

Delavnica:
Spletne učilnice
- Učimo se tudi, ko je šola zaprta, Metka Košir
- Uporaba e-gradiv pri pouku, Simon Muha, Renata Konečnik, Igor Doler

(Vodi: Saša Divjak)

 

Matematika
- Matematično nadarjeni učenci in uporaba IKT, Majda Švagan
- Spletna matematika, Tanja Horvat
- Didaktični vidik pouka matematike s programi dinamične geometrije, Silva Kmetič
- Pouk geometrije s programi dinamične geometrije, Breda Poličar
- E-gradivo verjetnost za poučevanje in učenje elementarnih konceptov verjetnosti v 4. razredu OŠ, Tanja Pristovnik
- Verjetnost in geometrija, Ajda Fošner, Maja Fošner (Vodi: Vesna Zmazek)

16:00
16:30

-  Odmor za kavo

16:30
18:00

Delavnica:
- Learning Circles (Učni krogi): 20 let uspešnega tele-sodelovalnega projektnega dela, Barry S. Kramer,
(ZDA)
- Uporaba Moodle - sistema za organizacijo pouka v srednjih šolah, Gábor Bánhegyesi
(Madžarska) (Vodi: Viljenka Šavli)

Splošno
- Podjetnostno učenje in uporaba IKT, Irma Kovač
- UNITE - Primer dobre prakse e-izobraževanje, Vika Pušnik, Marjanca Pograjc Debevec, Vasja Vehovar
- Spletna zbornica, Saša Čadež
- "Google Apps" ali "Mi se selimo na splet", Tomaž Miholič
- Preverjanje in utrjevanje pred ocenjevanjem v srednješolskih programih s pomočjo orodja MetaTool, Petra Arnejčič Munda, Mojca Gornik Brodnjak, Peter Kokol (Vodi: Krešimir Tomas)

 

Delavnica:
Fizika
- E-Fizika, Rajko Peternel, Sebastjan Fon
Likovna vzgoja
- Veščina likovne kompozicije (e-gradivo), Žiga Fon, Tone Rački
- eGradivo: Snovanje video posnetkov,Tone Rački

(Vodi: Tomaž Skulj)

Vodenje informatizirane šole
- Inteligentni urnik, Božena Oblak
- Šolski informacijski sistem, Andrej Kočar
- Spletne bližnjice pri vodenju dijaške skupnosti, Polona Tomac Stanojev

Delavnica:
- >Primer indikatorjev za (samo)evalvacijo
e-kompetentnosti šole
, Borut Čampelj, Vladislav Rajkovič (Vodi: Robert Gajšek)

Delavnica: Matematika
- Dinamična geometrija z RiŠ-em in GeoGebro, Stanislav Šenveter, Damjan Kobal, Jernej Regvat
- Nekatera odprtokodna orodja za e-gradiva, Stanislav Šenveter, Damjan Kobal, Jernej Regvat (Vodi: Vesna Zmazek)

19:30
24:00

- Večerja

 

Sobota, 19. 4. 2008

Ura

Konf. dvor. A

Konf. dvor. B

Konf. dvor. C

Računalnica D

 

Računalnica E

Predavalnica F

 

8:00
9:00

- Registracija udeležencev

09:00
10:00

Inovativno poučevanje in učenje

Plenarna predavanja
- Če pišče več od kure ve, ali kako učenci poučujejo svoje babice in dedke, Slavka Weisseisen
- Uporaba računalniskih programov za zamik predvajanja pri športni vzgoji, Dušan Štuhec
- Sodelovanje med razredi s pomočjo programa Skype, Ruty Hotzen, (Izrael)
- Izzivi in pasti uvajanja visokošolskega e-izobraževanja: izkušnja Filozofske fakultete v Ljubljani, Marko Krevs

(Vodita: Andreja Bačnik in Nives Kreuh)

 

 

 

10:00

11:00

Fakultete, višje šole in izobraževanje odraslih
- Poskusno izvajanje interaktivnih predavanj s pomočjo IKT, Jože Kranjc
- Projektne naloge v
e-izobraževanju
, Nena Mijoč, Tadej Pugelj
- Ocenjevanje kakovosti izobraževanja odraslih, Ivan Damjan Mašič
- Izvedba predmetov v študiju na daljavo, Julija Lapuh Bele
(Vodi: Suzana Geršak)

Športna vzgoja
- Posnetek stanja uporabe IKT pri pouku športne vzgoje, Nives Markun Puhan
- Možnosti za uporabo sredstev IKT pri pouku športne vzgoje, Gorazd Sotošek
- Spletna učilnica, Aleš Mrak

(Vodi: Tomaž Skulj)

Okrogla miza 
E-gradiva in podpora predmetom,
Saša Divjak, Nives Kreuh

(Vodita: Nives Kreuh in Saša Divjak)

 

 

 

11:00
11:30

- Odmor za kavo

11:30
13:00

Fakultete, višje šole in izobraževanje odraslih
- Primerjava treh istočasnih kombiniranih izvedb predmeta Multimediji, Peter Purg
- Izobraževanje študentov poslovnih ved za učinkovitejšo in uspešnejšo uporabo IT
šolah glede na obremenitev študenta in motivacijo
, Peter Baloh, Peter Vrečar
- E-študij na fakulteti za logistiko, Maja Fošner, Tomaž Kramberger
- Multimedijsko
e-gradivo za uporabo statistike in vidik uporabnikov
, Tomaž Bratina, Marjan Krašna
(Vodi: Suzana Geršak)

Splošno
- Izdelava in uporaba spletne učilnice, Boštjan Mohorič
- Stres kot posledica dela z računalnikom, Nevenka Novak
- LAMS - Sistem upravljanja učnih aktivnosti, Ivan Jovan
- Učenje z Lego roboti, Tamas Gilicze, Maria Giliczene Laszlo Kokai, (Madžarska)

 (Vodi: Borut Čampelj)

 

Delavnici: 
- E-gradivo - Digi DT, Jože Štrucl
- E-LESARSTVO; Projektiranje, Mirjam Založnik

(Vodi: Saša Divjak)

 

 

13:00
14:30

- Zaključek konference
MŠŠ - Mojca Škrinjar, generalna direktorica direktorata za vrtce in OŠ
Foto zgodba: učenci OŠ Brezovica
Reportaža o konferenci: učenci OŠ Naklo
(Vodita: Borut Čampelj in Nives Kreuh)

 

 

Srečanje uporabnikov Arnesa

 

 

Inovativno poučevanje in učenje

 

 

Vodenje informatizirane šole

 

 

Plenarna predavanja in skupno druženje

 

Plakati

Med odmori ste vljudno vabljeni k ogledu posterskih predstavitev.

Člani programskega odbora

Recenzenti

Sirikt 2007