Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT
SirIKT 2008
Sirikt2008

Ljubljana, Kranjska Gora, 14. do 19. april 2008

Posnetek predavanj, ki so potekala v Konferenčni dvorani A, si lahko
ogledate preko Arnesovega strežnika za pretočni video (VCR) (navodila).

SIRIKT 2008, Kranjska Gora - reportaža dijakov

Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT SirIKT 2008 sestavljajo naslednje podkonference:

  • KONFeT ali eTwinning konferenca združuje učitelje, ki IKT in mednarodno sodelovanje vključujejo tudi v svoj pouk. To bo tudi priložnost za podelitev nagrad za najboljše eTwinning projekte (14. 4. v Ljubljani).
  • Učenci in dijaki se predstavimo je pomemben del konference, na katerem bodo imeli učenci in dijaki možnost predstavitve svojega dela ter vizije inovativnega pouka in dela na šoli s pomočjo videokonference (15. 4. - videokonference).
  • Konferenca ARNES združuje uporabnike različnih ravni izobraževanja, raziskovanja in kulture v uporabi novih tehnologij, omrežnih storitev in tehnološke podpore pri mednarodnem sodelovanju (16. 4. - 18. 4. v Kranjski Gori).
  • Vodenje informatizirane šole je namenjeno vsem ravnateljem, ki jim načrtovanje informatizirane šole pomeni izziv pri njihovem vodenju šole (18. 4. v Kranjski Gori).
  • Inovativno poučevanje in učenje vključuje nove pristope ter strategije učenja in poučevanja za 21. stoletje z uporabo IKT na vseh stopnjah izobraževanja od vrtca do univerze (17. 4. - 19. 4. v Kranjski Gori).

Teme posameznih sklopov bodo predstavljene skozi primere dobre prakse, delavnice, predavanja in predstavitve, izmenjava izkušenj med udeleženci pa bo potekala tudi s pomočjo projektnih srečanj in okrogle mize.

Konferenca SirIKT je priložnost za izmenjavo izkušenj med vsemi pedagoškimi delavci, učenci in dijaki, ki pri svojem delu uporabljajo sodobna orodja digitalne dobe, v kateri živimo, in drugimi uporabniki omrežja ARNES na vseh ravneh ter področjih izobraževanja in raziskovanja.

Razglasitev zmagovalcev šolskega tekmovanja v spletnem iskanju in podelitev nagrad

Sirikt 2007