SREDA, 14.4.2010
8.00

9.30
Registracija udeležencev
9.30

10.00
Otvoritev Arnes konference
(Davorka Šel Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Marko Bonač Arnes)
10.00

11.00
Plenarna predavanja:
Arnes - pregled novih tehnologij in storitev
( Avgust Jauk, Arnes)
Rešitve AAI v univerzitetnih okoljih
(Victoriano Giralt, Univerza v Malagi)

 

posnetek predavanja

11.00

11.30
Odmor
12.00

13.00
Okrogla miza:
Skupaj do hitrejše informatizacije področja visokega šolstva in raziskovanja
(Izidor Golob, Univerza v Mariboru Nikolaj Zimic, Univerza v Ljubljani Andrej Brodnik, Univerza na Primorskem Andrej Filipčič, Univerza v Novi Gorici Avgust Jauk, Arnes)

Moderira: Davor Šoštarič, MVZT

 

posnetek predavanja

13.00

14.30
Odmor za kosilo
14.30

16.00
Tehnologije za napredno overjanje (AAI) in upravljanje identitet (IdM) :
- Brezžično (internetno) omrežje Libroam (Jure Sande, Inštitut informacijskih znanosti (IZUM), Boštjan Batič, Inštitut informacijskih znanosti (IZUM))
- Digitalna identiteta študentov UL (Andrej Krevl, Univerza v Ljubljani, Anton Jagodic, Računski center Univerze v Ljubljani)
- OpenID in OAuth – kratek sprehod (Rok Papež, Arnes)


Moderira: Rok Papež, Arnes

 

posnetek predavanja

Novi načini poučevanja in multimedija:
- Uporaba virtualizacije in računalništva v oblaku pri pedagoškem procesu (Mojca Ciglarič, Andrej Brodnik, Matjaž Pančur, Andrej Krevl, Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko )
- Sodelovanje med CARNetom (Hrvaška akademska in raziskovalna mreža) in Svetovno banko preko GDLN projekta (Goran Škvarč, CARNet, Hrvaška akademska in raziskovalna mreža)
- Odprtokodne alternative: PSPP program za analizo anketnih podatkov (Matej Kovačič, Univerza v Ljubljani)


Moderira: Matjaž Batič, Arnes

 

posnetek predavanja

16.00

16.30
Odmor
16.30

18.00
Napredna omrežja:
- Optične komunikacije - tehnologija WDM ( Avgust Jauk, Arnes)
- Navidezna omrežja ethernet (VLAN-i) (Tine Stegel, Univerza v Ljubljani - LTFE)
- IPv6 na Institutu Jožef Stefan (Mark Martinec, Inštitut Jožef Stefan)
- Nadzor in upravljanje omrežja (Slavko Gajin, AMRES - Akademska mreža Srbiji)
- Skupina PERT (Performance Enhancement and Response Team) (Matjaž Straus, Arnes)


Moderira: Matjaž Straus, Arnes

 

posnetek predavanja

Varnost:
- Deskanje je lahko tudi nevarno (Tadej Hren, Arnes)
- Izpoved »white hat« hekerja: kako sem dobil tisto dragoceno datoteko z vašega računalnika (Luka Treiber, Acros d.o.o.)
- Varnost in pravice posameznikov v omrežjih organizacij (Matej Kovačič, Univerza v Ljubljani)


Moderira: Gorazd Božič, Arnes

 

posnetek predavanja

19.00
Pozdravni večer s predstavitvami
ČETRTEK, 15.4.2010
7.30

8.30
Registracija udeležencev
8.30

11.30
Otvoritev konference-nagovor organizatorjev:
- Ministrstvo za šolstvo in šport
- Zavod za šolstvo (Gregor Mohorčič)
- Arnes (Marko Bonač)

Plenarna predavanja:
- Na poti k e-kompetentni šoli (izobraževanja) (Breda Gruden, mag.Borut Čampelj in mag. Nives Kreuh)
- Spodbujanje veselja do pouka matematike, znanosti in tehnologije: pristop k problemu iz čim več možnih zornih kotov ob pomoči IKT (Agueda GRAS-VELÁZQUEZ)
- Interaktivno izobraževanje (Tanya Lemke)
- Inovativne šole – primer ene od udeleženih šol začetnic (Bo Kristoffersson, Principal headmaster, Viktor Rydberg School Foundation)
- Uporaba računalnikov med osnovnošolci (Barbara Brečko)

Moderira: Viktorija Sulčič

 

posnetek predavanja

11.30

12.00
Odmor
12.00

13.30
E-šolstvo + usposabljanje učiteljev:
- "E-šolstvo" v praksi na srednji šoli (Alenka Zabukovec, Mija Injac Ožbolt )
- Opredelitev digitalnokompetentnega učitelja in predpogoji izobraževanja učiteljev za razvoj digitalne kompetence (Andrej Šorgo)
- e-dnevnik / eAsistent: elektronsko vodenje prisotnosti dijakov pri pouku (Klemen Urankar)
- Spletno podprt seminar na daljavo za učitelje nemščine Multimedia-Führerschein (MMF) (mag. Katja Bradač)
- Dve muhi na en mah: model kombiniranega usposabljanja učiteljev tujih jezikov (Liljana Kač)


Moderira: Liljana Kač

 

posnetek predavanja

Medpredmetno povezovanje:
- Drugačnost tako in drugače (Gregor Anželj, Irena Ceklin Bačar, Marijana Klemenčič – Glavica, Renata Čampelj Jurečič, Darja Mlakar, Peter Prhavc)
- Medpredmetno povezovanje – ugotavljanje onesnaženosti okolja s kovinami (Marjana Pograjc Debevec, Darja Užmah)
- Primer medpredmetne povezave fizike in športne vzgoje ob uporabi naprave Garmin Forerunner 405 ( Nataša Ravnikar)
- Z osnovami računalništva do medpredmetnega povezovanja v prvi triadi (Alenka Kastelic)
- Pet učiteljev skozi ena vrata (Anastazija Rokavc Mramor, Marja Gričar, Miran Jamnik, Bernarda Jernejc, Franc Sedej)


Moderira: Amela Sambolić-Beganović

 

posnetek predavanja

Razredni pouk:
- I-tabla in "zdrave naravoslovne vsebine" v 2.razredu OŠ (Urška Bučar)
- Zvezdogled Dore in prvo srečanje z IKT v OŠ (Karin Trepelj)
- IKT – z znanjem do znanja v 4. razredu OŠ: RAZREDNI SPLETKO (Mojca Pozvek)
- Razvijanje sodelovalnega učenja z računalniško didaktično igro (Irena Kresevič)
- Uporaba programa Tux Paint v prvem triletju za vzpodbujanje jezikovne in likovne ustvarjalnosti (Darja Rijavec)


Moderira: Nives Markun Puhan

 

posnetek predavanja

Računalništvo in odprta koda:
- Izbor orodja za začetno učenje programiranja (Marija Oblak, Branko Kaučič)
- Poker z vidika učenja in poučevanja pri predmetu računalništva (Gašper Strniša)
- Analiza in evalvacija brezplačnih orodij za izdelavo spletnih vprašalnikov (Dejan Cvitkovič)
- Mahara in podpora za Eropass (Gregor Anželj)


Moderira: Sašo Stanojev

 

posnetek predavanja

Tehnika in robotika:
- Uporaba didaktičnega kompleta Lego MindStorms (Robotics Invention System) (Peter Vrčkovnik)
- Je videokonferenčna oblika pouka zgodovine pouk prihodnosti? (Vesna Robnik, Tine Pajk, Marcelj Furman)
- Elektrika pri predmetu TIT v 7. razredu z uporabo IKT (Matjaž Pintarič, Petra Veber)
- Učinkovita raba sodobne IKT-opreme pri izbirnem pouku robotika v tehniki (Tomaž Kušar)
- Preverjanje/ocenjevanje znanja učencev iz uporabe programskih orodij CAD pri tehniki in tehnologiji v 7. razredu OŠ – primeri nalog (Monika Pepelnjak, Janez Jamšek)


Moderira: Domen Božeglav

 

posnetek predavanja

E-gradiva:
- Virtualne ekspedicije po slovenski naravni in kulturni dediščini (Gregor Torkar,Boris Horvat,Mateja Šmid Hribar,Daniel Vladušič)
- Sestavljanje E-gradiva iz računalništva (Alen Orbanić,Boris Horvat,Iztok Kavkler,Matija Lokar)
- Standardi za pakiranje elektronskih učnih gradiv (Jernej Južna, Alenka Kavčič)
- Algodoo – interaktivni izobraževalni program (Tomaž Levstek)


Moderira: Krešimir Tomas

 

posnetek predavanja

Delavnice:
- Dodana vrednost i-table pri pouku slovenščine (Tatjana Lotrič Komac, Tina Žagar Pernar)

Moderira: Mojca Jamnik- Pouk tujih jezikov z i-tablo (Mojca Jamnik, Jezerka Beškovnik, Maja Gržina Cergolj, Špela Grum, Mojca Šebjanič )

Moderira: Tatjana Lotrič Komac

 

posnetek predavanja

13.30

15.00
Odmor za kosilo
15.00

16.30
Medpredmetno povezovanje:
- Items projekt: razvoj spletnih modulov v znanosti in matematiki (Bernard Martinez)
- Medpredmetno povezovanje v spletniku (mag. Sašo Bizant, Marija Šubic)
- Digitalne in klasične tehnologije z roko v roki (Alenka Podlogar)
- Uporaba storitev splet 2.0 pri izbirnem predmetu Nemščina v OŠ (Mojca Jamnik)
- Izobraževanje v oblaku (Sašo Stanojev)
- Uporaba spletnika (bloga) pri pouku tujih jezikov (Breda Ulčnik)


Moderira: Liljana Kač

 

posnetek predavanja

Srednja šola:
- Film pri pouku (Sofija Baškarad)
- Uporaba digitalne kamere pri pouku podjetništva (Monika Lotrič)
- Kombinacija različnih IKT - orodij v srednji šoli na primeru zgodovine (Maja Vičič Krabonja)
- Wiki pri pouku ekonomije v srednji šoli (Maja Urlep)


Moderira: Tanja Logar

 

posnetek predavanja

Razredni pouk:
- Uporaba IKT- pri pripravi in izvedbi pouka (Andreja Saje, Stanka Kolenko)
- Seznanimo tretješolce z zemljevidom (Lucija Kupec)
- Domače naloge preko e-pošte v 3. razredu (Suzana Plemenitaš-Centrih)
- Spletna učilnica v enoti vrtec Sonček (Sonja Malnarič, Mojca Gjuričić, Silva Adlešič, Mirjana Šutej)


Moderira: Nives Markun Puhan

 

posnetek predavanja

Matematika:
- Pokvarjeno žepno računalo kot katalizator pri poučevanju zgodnje matematike (Alenka Lipovec, Darja Antolin)
- E-domača naloga pri matematiki v OŠ (Herman Pušnik, Majda Švagan)
- Uporaba Google sketchup-a pri pouku matematike (Jerneja Bone, Simon Gerdina)
- Uporaba IKT pri pouku matematike ( Karmen Debenjak)
- Korak v matematično verjetnost s pomočjo računalnika (Dušanka Colnar, Miro Colnar)
- IKT - nadloga ali nuja pri pouku matematike v srednjih strokovnih šolah (Andreja Pečovnik Mencinger)


Moderira: Amela Sambolić-Beganović

 

posnetek predavanja

Tehnika in robotika:
- Ruska (Slovenska) tipkovnica (Gregor Anželj)
- NAUK – interaktivna e-gradiva iz fizike (Boris Horvat, Gorazd Planinšič, Mojca Čepič)
- Daljinsko zaznavanje in okoljske vsebine (Jože Pernar)
- Didaktično e - gradivo delovanja motorjev (Jakob Rožnik, Branko Kaučič, Stanislav Avsec)


Moderira: Saša Divjak

 

posnetek predavanja

Delavnice:
- Didaktični vidiki uporabe IKT - podcast (Robert Gajšek)
- Moj robotek me uboga (Matevž Malej)


Moderira: Ivan Kolenko

 

posnetek predavanja

Delavnice:
- Uporaba i-table pri pouku v prvem triletju OŠ (Urška Bučar, Živa Tomc, Marija Zakotnik, Nataša Jeras)
- Kemija z i-tablo (Rafaela Kožlakar, Marja Pahor, Bernarda Trstenjak)


Moderira: Andreja Bačnik

 

posnetek predavanja

16.30

17.00
Odmor
17.00

18.30
Spremljanje in vrednotenje znanja:
- Računalniško vrednotenje znanja z interaktivnimi nalogami (Boštjan Štih, Andreja Bačnik)
- Izobraževalna komunikacijska tehnologija kot podpora pri pripravi, izvedbi in vrednotenju znanja pri pouku v 1. razredu OŠ (Mojca Tomažin)
- Vloga IKT in e-portfolija pri preverjanju in predstavljanju znanja v 1. triletju OŠ (Natalija Aber Jordan, Špela Kunčič, Klavdija Križovnik)


Moderira: Andreja Bačnik

 

posnetek predavanja

Osnovna šola:
- Uporaba IKT pri reševanju likovnih problemov (Petra Novak Trobentar)
- Uvajanje novih tehnologij v sodelovanju z dijaki SŠ (mag. Majda Jurkovič)
- Osnove likovnih zakonitosti kompozicije pri izdelavi elektronskih prosojnic (Brane Povalej)


Moderira: Tanja Logar

 

posnetek predavanja

Razredni pouk:
- Uporaba računalnika v 1. razredu pri ustvarjanju likovnih pojmov (Verica Turk, Simona Kastrevc)
- E-gradiva za 3. razred OŠ – fizika (Robert Repnik,Vladimir Grubelnik)
- Namesto stavnice interaktivne vaje (Magdalena Doberšek,Mateja Pintar,Suzana Plemenitaš-Centrih)


Moderira: Nives Markun Puhan

 

posnetek predavanja

Delavnice:
- Aktivna uporaba tehnologije v procesu učenja matematike (Silva Kmetič, Amela Sambolić-Beganović, Tanja Janežič )
- Poučevanje geometrije preko spleta s Items projektnim modulom (Bernart Martinez)


Moderira: Breda Poličar

 

posnetek predavanja

E-gradiva:
- Izdelava lastnih e-gradiv s pomočjo naprednih učnih kock (Primož Lukšič, Boris Horvat, Matija Lokar, Iztok Kavkler, Alen Orbanić)
- E-Va pri pouku fizike (Renato Lukač, Marko Žigart, Stanislav Šenveter)
- Spletno učenje s programom AuthorPoint (Kristina Novak, Branko Kaučič, Stanislav Avsec)


Moderira: Krešimir Tomas

 

posnetek predavanja

Delavnice:
- Od vrtca do fakultete - primeri učnih aktivnosti z uporabo ActivClassroom (dr. John Collick)
- Od piksla do fotografske razstave kot kulturnega dogodka Prostor dialoga – razstavišče II (Stojan Brezočnik, Aljaž Banko)


Moderira: Viljenka Šavli

 

posnetek predavanja

Delavnice:
- Uporaba i-table na primeru medpredmetnega povezovanja zgodovine in geografije (Eneja Baloh, Maja Vičič Krabonja)
- Uporaba i-table pri likovni vzgoji (Renata Kern, Vlasta Henigsman, Petra Novak Trobentar)


Moderira: Žarko Tomšič

 

posnetek predavanja

20.00
Večerja
PETEK, 16.4.2010
7.30

8.30
Registracija udeležencev
8.30

11.30
Plenarna predavanja
- Razvoj in izvedba svetovanja ter podpore e-kompetentnim šolam (Andrej Flogie, Janko Harej, Igor Razbornik, Ingrid Podbršček)
- Javno naročanje opreme in storitev v šolstvu - spremembe v zakonodaji (mag. Uroš Škufca)
- Preoblikovanje odnosa učenec – učitelj in njihov pomen za IKT v šolah (dr. John Collick)
- Načrtovanje šole za digitalne učence (Allan Kjær Andersen)
- Strukturiran pristop k preoblikovanju izobraževanja (Dr Baldev Singh, Fellow, Education Impact) Life Meeting
- Predstavitev Arnes: nove tehnologije za izobraževanje in delo na šolah (Tomi Dolenc)

Moderira: Nives Kreuh

 

posnetek predavanja

11.30

12.00
Odmor
12.00

13.30
Vodenje:
- Kako smo se na šoli lotili spletne redovalnice? (mag. Alenka Zabukovec, mag. Mija Injac Ožbolt)
- Osebni podatki in njihova zasebnost v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (mag. Gordana Možina Florjanc)
- Vodenje informatizirane šole z uporabo računalništva v oblaku na primeru Google Apps (Dejan Kopold)
- Pomembnost podatkov v šolstvu je vedno večja. Kdo pa, skrbi da so ti podatki tudi ustrezno hranjeni za primere neljubih dogodkov kot so kraja, požar in ostalo? (Dalibor Baškovc)


Moderira: Robert Gajšek

 

posnetek predavanja

i-tabla:
- Slovenija – moja dežela (medpredmetno povezovanje z i-tablo v 3. razredu OŠ) (mag. Andreja Burger Muhič)
- Interaktivnost interaktivne table (Jernej Regvat, Katja Prnaver, Stanislav Šenveter)
- Računalniško podprta uporaba miselnih vzorcev v šolstvu (Suzana Harej)
- Primera uporabe interaktivne table pri športni vzgoji v OŠ (Gorazd Sotošek, Nives Markun Puhan, Bogdan Šiler)
- Orodja interaktivne table (Jožica Štrajhar)


Moderira: Andreja Bačnik

 

posnetek predavanja

Projekti:
- Projekt »Komunikacija z glasbo« ali primer dobre prakse informatiziranega pouka na področju glasbene umetnosti (mag. Lorena Mihelač)
- Projekta 'SLO za poklicne šole' in 'SLO za gimnazije' (Melita Zemljak Jontes, Simona Pulko)
- Podpora dijakom športnikom na omrežju ali kako izobraževati dijake 21. stoletja (Alenka Adamič)
- Timsko delo, medpredmetno povezovanje in IKT na primeru projektne naloge (Urška Repinc, Martina Mašić Sabalić)
- IKT je zvišala kvaliteto izvedbe mednarodnega projekta, Mladi podjetniki v Evropi (Marja Založnik, Karmen Grudnik, Darja Sovinc, Roman Živič)


Moderira: Liljana Kač

 

posnetek predavanja

Delavnice:
- Izdelajte profesionalna e-izobraževalna gradiva z uporabo brezplačnega orodja Learning Content Development System (LCDS) (Oliver Zofič)


Moderira: Krešimir Tomas

 

posnetek predavanja

Visoko šolstvo:
- Generiranje (matematičnega) učnega materiala s SNB in SWP (Matej Mencinger)
- Celovit portal za e-izobraževanje na ogrodju Windows SharePoint Services 3.0 na primeru Ekonomsko-poslovne fakultete Maribor (Simona Sternad, Samo Bobek, Uroš Zabukovšek)
- E-gradivo za net-generacijo (dr. Maja Fošner, mag. Tomaž Kramberger, mag. Marjan Sternad )


Moderira: Ivan Kolenko

 

posnetek predavanja

Posebne potrebe:
- Uporaba IKT kot pomoč dijakom z učnimi težavami (Barbara Rožmanec Rupnik, Amela Sambolić Beganović)
- Učenci s posebnimi potrebami, animacije in matematika v 6., 7. in 9. razredu (Antonija Miklavčič-Jenič)
- Z interaktivno tablo v svet pismenosti (Tadeja Rupar, Andreja Groše)


Moderira: Amela Sambolić-Beganović

 

posnetek predavanja

Delavnice:
- Uporaba IKT pri migrantih (tujcih) za poučevanje italijanščine (Maja Gržina Cergolj, Martina Seražin Mohorčič )

Moderira: Suzana Rehberger- I-tabla in tuji jezik stroke (Suzana Rehberger)

Moderira: Maja Gržina Cergolj

 

posnetek predavanja

13.30

15.00
Odmor za kosilo
15.00

16.30
iEARN projekti:
- Z internetom po svetu ali kako s pomočjo IKT ozaveščati mlade o dogajanju po svetu (Silva Škoberne)
- Spletni časopis: Globalno iz Tolmina (Zvonka Dalić RInk)
- E-skok v učni krog (Nataša Kralj)
- iEARN projekti, primeri dobre prakse (Irena Krajnc)
- Global Teenager Project (Bob Hofman)
- iEarn Slovenija (Darja Znidarsic, Janja Pegam Tajhmajster, Lidija Ristić, Vlasta Tomaž)


Moderira: Darja Znidarsic

 

posnetek predavanja

Vodenje:
- Celovito uvajanje IKT na Gimnaziji Bežigrad (Sebastjan Zamuda)
- Opis postopka opremljanja celotne šole z računalniško opremo v skladu s cilji šole in načrtovanjem e-izobraževanja učiteljev (mag. Alenka Budihna)
- Informacijska podpora za kontrolo pristopa in evidentiranje delovnega časa zaposlenih v šolstvu (Nastja Beznik )
- Elektronski dnevnik vzgojne skupine (Bojan Jeran)
- Uporaba IKT skozi prizmo posodobitve programov gimnazij (Jelka Bajželj)


Moderira: Robert Gajšek

 

posnetek predavanja

Raziskave:
- Kako spodbujati razvoj kritičnega mišljenja učencev pri pouku s pomočjo nekaterih orodij IKT? (mag. Tanja Rupnik Vec)
- Izpostavljenost in zaščita otrok pred spletnim nadlegovanjem (Mojca Filipčič)
- IKT-komuniciranje pedagoških delavcev (mag.Martina Šetina Čož)
- E-kompetenčnost vzgojiteljev dijaških domov - raziskava (mag. Olga Dečman Dobrnjič,Bojan Cavnik,Branko Badoko, Mate Vidak, Franci Tehovnik)
- Uvajanje in uporaba IKT med učitelji na BC Naklo (mag. Sabina Šegula)


Moderira: Liljana Kač

 

posnetek predavanja

Zgodovina-Geografija:
- Bo interaktivni zgodovinski atlas zamenjal atlas, kot ga poznamo? (Tine Pajk, Vesna Robnik)
- E-domače naloge pri geografiji (Andreja Prezelj)
- Uporaba IKT pri individualizaciji in diferenciaciji pouka geografije (Bojan Lenart)
- Doseganje učnih ciljev v geografiji s terenskim delom in uporabo informacijske tehnologije (Tatjana Kikec)
- Razvijanje kompetence učenje učenja in digitalne kompetence pri pouku geografije (Bernarda Trstenjak, Stanislava Polajžer)


Moderira: Žarko Tomšič

 

posnetek predavanja

Posebne potrebe:
- Google spletna mesta pri mladostnikih s posebnimi potrebami (Gregor Skumavc)
- Slep učenec, računalnik in pouk; pot k samostojnosti? (mag. Metoda Blagotinšek Turk)
- Disleksija in IKT - prednosti uporabe IKT pri delu z učenci z disleksijo (Natalija Augustinovič)


Moderira: Ivanka Mori

 

posnetek predavanja

Jeziki:
- Uporaba različne vrste slovarjev (Mojca Zavasnik)
- Angleščina je lahko zabavna (Andreja Golouh)
- Raba interaktivne table pri poučevanju angleščine v 2. triadi (Betka Pišlar)


Moderira: Tanja Logar

 

posnetek predavanja

Delavnice:
- Didaktična delavnica za razvojno skupino (dr. John Collick)
- Didaktična delavnica za integrirano uporabo smart interaktivne table (Gregor Zorman)


Moderira: Andreja Bačnik

 

posnetek predavanja

16.30

17.00
Odmor
17.00

18.30
Mednarodna sekcija:
- Špansko univerzitetno omrežje internetno osnovanih laboratorijev za pouk nadzornega inženiringa: projekt AutomatLabs ( Prof. Sebastián Dormido Bencomo,Ph.D.)
- Uporaba IKT za izboljšanje spomina in razumevanja (Iain Garioch)
- Multimedijski omnibus - ali pet didaktično metodičnih primerkov uporabe računalnika v OŠ (Ph D Slavoljub Hilcenko)


Moderira: Saša Divjak

 

posnetek predavanja

Vodenje:
- Šolski informacijski sistem v praksi (Jelena Keršnik, Tadej Žlak, Miha Biruš)
- E-portfolio 2009 – kadrovski informator (Mitja Dežela)
- Uporaba odprtokodne programske opreme v tajništvu šole (Martin Terbuc, Robert Harb)
- Šolsko pilotni projekt digitalno opismenjevanje (Simona Granfol)
- Šola prihodnosti: učinkovita izmenjava informacij in sodelovanje med učitelji, učenci in starši (Boštjan Stražar, Microsoft)


Moderira: Robert Gajšek

 

posnetek predavanja

Raziskave:
- Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije učiteljev bolnišničnih šolskih oddelkov (Nika Jenko, Metoda Leban Derviševič)
- Uporaba e-učnih gradiv pri obravnavi osnovnih geometrijskih pojmov (Darja Antolin)
- Socialno mreženje v izobraževanju (Janja Polenšek)
- Uporaba IKT - raziskava med vzgojitelji dijaških domov (mag. Olga Dečman Dobrnjič, Simona Šinko, mag. Bojan Stane Zupet, Ivan Sagadin)
- Uporaba IKT pri osnovnošolskem biološkem laboratorijskem delu (mag. Andreja Špernjak, dr. Andrej Šorgo)


Moderira: Lilija Kač

 

posnetek predavanja

Delavnice:
- Izdelava spletnega videa za potrebe učnega procesa (Mojca Filipčič)
- Skupinski zaznamki spletnih strani za potrebe pouka tujega jezika (Mojca Filipčič )


Moderira: Ivan Kolenko

 

posnetek predavanja

Slovenščina:
- Preverjanje znanja pri slovenščini z glasovalnimi napravami (Tatjana Lotrič Komac, Tina Žagar Pernar)
- Projektno učno delo v spletni učilnici pri slovenščini (Špela Ašenberger)
- Spoznavanje s spletno knjižnico COBISS (Branka Vodopivec)
- Nova didaktika in korpus usvajanja slovenščine (Tadeja Rozman, Irena Krapš Vodopivec)


Moderira: Ivanka Mori

 

posnetek predavanja

Jeziki:
- Predstavitev dejavnosti pri krožku Nemščina in računalnik (Vesna Arh)
- E-učilnica (Moodle) in i-tabla pri poučevanju slovenščine (Polona Tomac Stanojev)
- Iluss – e-gradivo (Jasna Šček)
- Kratki film – priložnost za individualizacijo in diferenciacijo pouka nemškega jezika (Rada Legat Benedik)


Moderira:Tanja Logar

 

posnetek predavanja

19.00
Podelitev nagrad za natečaje in zaključek konference

 

posnetek dogodka

Untitled Document