Tehnologija in izobraževanje 21.stoletja

Technology and 21st Century Education

Adrian Blight
Imagine Education

Povzetek

Čeprav temu ni bilo vedno tako, je tehnologija v šolah prisotna že več kot 20 let. Zakaj torej še vedno ni popolnoma vpeljana v naše načine poučevanja in učenja? Na kaj moramo biti pozorni, ko govorimo o tehnologijah v izobraževanju? Na ta vprašanja in še več bo skušala odgovoriti ta predstavitev z navezovanjem na mednarodne standarde, primere iz resničnega sveta, najnovejše rezultate raziskav in še česa. Ključne teme bodo pokrivale:

 • Kaj je poučevanje 21. stoletja in zakaj je tehnologija (IKT) pomembna?
 • Kaj pomenijo izrazi e-poučevanje in integrirana tehnologija?
 • Kako lahko izgradimo učiteljeve sposobnosti?

Predstavitev bo s pomočjo resničnih primerov in raziskav prikazala, kako tehnologija lahko vzpodbudi prizadevanja učencev za učenje, jim pomaga pri razvoju spretnosti 21. stoletja ter pomaga učiteljem v vseh organizacijah izpopolniti njihove sposobnosti. Poleg tega bo analiziran tudi pred kratkim izdan Unescov okvir kompetentnosti učiteljev (Competency Framework for Teachers), ki bo služil kot merilo uspešnosti za profesionalni razvoj. Predstavljen bo bolj podroben model kurikuluma, ki naslavlja naslednja vprašanja:

 • ali so naše izobraževalne ustanove pripravljene na to generacijo in naslednjo?
 • kako ustvarimo delovna okolja, ki bodo pritegnila to generacijo in ji pomagala doseči njen potencial v celoti?
 • kako opremimo te učence z veščinami in znanjem, ki jih potrebujejo, da bodo kompetentni v globalnem, na informacijah temelječem gospodarstvu, da bodo postali prispevajoči državljani?
 • kako opremimo učitelje s potrebnimi veščinami, da bodo dosegali te cilje?

Ključne besede: tehnologija, izobraževanje, izgrajevanje sposobnosti, kontekst, primeri

Abstract

Although not always ubiquitous, technology has been available in schools now for over 20 years, so why is it still not fully integrated into our ways of teaching and learning? What do we need to consider when we talk about technology in education? This presentation will explore these issues and more with reference to international standards, real world examples, current research findings and more. Key topics covered will be:

 • What is 21st century teaching and why is technology (ICT) important?
 • What do we mean by e-learning and integrating technology?
 • How can we build educator capacity?

Using real world examples and research this presentation will explore how technology can advance student engagement with learning, develop 21st century skills in students and help build educator capacity throughout organisations. In addition, the recently released UNESCO Competency Framework for Teachers will be analysed as a benchmark for professional development and a more granular curriculum model will be illustrated, addressing these key questions:

 • Are our education institutions ready for this generation and the next?
 • How do we create the learning environments that engage this generation to help them reach their full potential?  
 • How do we equip these students with the skills and knowledge they need to be competitive in a global, information-based economy and contributing citizens?
 • How do we equip educators with the skills required to achieve these goals?

Key words: technology, education, building capacity, context, examples

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki SIRikt 2011

ZBORNIK