Videokonferenčni dan - razpis

Kaj

Peta vseslovenska videokonferenca SIRikt »Videokonferenčni dan«.

Kdaj

V torek, 20. 3. 2012, od 9. ure dalje v okviru konference SIRikt 2012.

Kdo

V videokonferenci naj sodelujejo predvsem učenke/učenci in dijakinje/dijaki (in manj učitelji), seveda ob pomoči in vodstvom svojih mentorjev.

Cilj

Z dogodkom želimo vzpodbuditi učence in dijake k uporabi napredne videokonferenčne tehnologije pri izobraževanju, tako za izobraževanje na daljavo, dostop do izobraževalnih vsebin (npr. predavanj) kot za multimedijsko komunikacijo v realnem času pri domačih in mednarodnih projektih. Šolam ponujamo možnost lastne predstavitve, predstavitve svojega dela, inovativnega pouka in interaktivnega sodelovanja z drugimi sorodnimi šolami, z uporabo videokonferenčne tehnologije H.323 in SIP.

Vsebina

Vsaka šola se prijavi na eno ali več razpisanih tem. Glede na prijave na posamezne teme bodo izbrani sklopi, ki bodo dejansko izvedeni v videokonferenčnem dnevu. V okviru vsakega sklopa bo:

  • ena šola v vlogi nosilne šole sklopa,
  • vsaj dve do največ pet šol v vlogi aktivne šole sklopa in
  • ostale šole v vlogi pasivnih šol.

Nosilna šola sklopa vodi doganjanje v času celotnega sklopa in ima glavno predstavitev teme. Aktivne šole aktivno sodelujejo v sklopu s svojo krajšo predstavitvijo in interaktivno sodelujejo z nosilno šolo. Pasivne šole nimajo svoje predstavitve in sodelujejo le kot gledalci s vprašanji in komentarji na koncu posameznega sklopa.

Scenarij dogajanja v vsakem sklopu

V vsakem sklopu bo najprej do 1 min na šolo predstavitev nosilne in aktivnih šol o sami šoli (od kod šola prihaja, kaj je značilno za kraj, kjer je šola, po čem se šola razlikuje od drugih šol, na kaj je šola še posebej ponosna, ipd in NE o temi, ki se obravnava v sklopu).

Nato sledi program glede na temo sklopa, v katerem sodelujejo le nosilna in aktivne šole:

  • najprej nosilna šola prikaže predstavitev teme (do 10 min);
  • nato aktivne šole s svojo predstavitvijo podajo njihov pogled na temo (do 5 min na šolo);
  • nato sledi čim bolj interaktivna debata, ki jo vodi nosilna šola in v njej sodelujejo še aktivnei šole (skupaj 10 min). V tem interaktivnem delu za razliko od prejšnjih točk ni predstavitev, ni branja in ni video posnetkov. V tem delu naj bo poudarek na debati, izmenjavi mnenj in pogovoru. Interaktivnost se lahko poveča tudi z neko dejavnostjo, ki jo šole opravijo skupaj, na koncu pa nastane izdelek, ki je kot zaključek obdelane teme (ugotovitve in nasveti za ...), ipd. Nosilna šola skupaj z moderatorjem pripravi izhodišča in navodila za delo, vodi razpravo in poskrbi, da nastane izdelek ter ima pripravljena vprašanja.

Na koncu sklopa sledi "krožni klic" med vsemi priključenimi šolami (tudi pasivnimi!), kjer se vsaka šola na kratko oglasi in poda svoj kratek komentar na temo in celotno dogajanje (od 30 sec do 1 min na vsako šolo). Hkrati preko spleta poteka izbor najboljše predstavitve tako, da vse sodelujoče šole (tudi pasivne) z glasovanjem ocenjujejo nastope šol. Pri glasovanju upoštevajte inovativnost, vizualizacijo predstavitve, razumljivost (govorni del), sistematičnost ali preprosto glasujte za šolo, ki vam je bila v celoti najbolj všeč. Šola ne sme glasovati sama zase.

Po koncu sklopa sledi 10 min premor, ki mu sledi začetek naslednjega sklopa z novo temo po enakem scenariju kot prvi sklop. In podobno še za tretji in četrti sklop.

Šole pozivamo, da naj bo dogajanje v videokonferenci zanimivo tudi za širšo skupnost, saj bodo v videokonferenčnem povezovanju sodelovale šole različnih stopenj in iz različnih regij. Vsaka šola naj prikaže čim več lastne kreativnosti in interaktivnosti!

Razpisane teme

V prejšnjih letih ni bilo posebej predlaganih tem in so šole same predstavljale svoje projekte. S ciljem povečati interaktivnost videokonference in sodelujoče šole še bolj medsebojno povezati, bo letos videokonferenčni dan razdeljen na več sklopov, v okviru vsakega sklopa pa bo skupina šol obdelala izbrano temo in jo na koncu še z ostalimi šolami prekomentirala. Vsaka šola se prijavi na šoli najbolj zanimivo temo ali več tem. Glede na prijave na posamezne teme bodo izbrani sklopi, ki bodo dejansko izvedeni v videokonferenčnem dnevu.

Razpisane teme so objavljene na spletni strani http://www.sirikt.si/slo/videokonferencni_dan/razpisane_teme.html.

Tehnični pogoji

Na razpisu lahko sodeluje vsak izobraževalni zavod, ki izpolnjuje minimalne tehnične zahteve za sodelovanje v videokonferenci:

Pri sodelovanju bodo imele prednost organizacije s sobnimi H.323-videokonferenčnimi sistemi, še posebej pa tiste, ki jih je Ministrstvo za šolstvo in šport v preteklih letih s pomočjo petih javnih razpisov opremilo s sobnimi H.323-videokonferenčnimi sistemi. V začetku leta 2011 je na Arnesovi spletni strani http://www.arnes.si/video/h323 vpisanih 161 organizacij (vzgojno-izobraževalnih zavodov – osnovne šole, srednje šole, dijaški domovi in fakultete), ki imajo H.323-videokonferenčno opremo.

Priprave na videokonferenco

V okviru priprav na videokonferenčni dan mora vsaka šola opraviti individualno tehnično testiranje (preiskus opreme), nato individualno vsebinsko testiranje (prikaz predstavitev šole) in skupno generalko v okviru sklopa, kjer šola sodeluje kot nosilna ali aktivna šola. Več o pripravah na videokonferenco je objavljeno na spletni strani http://www.sirikt.si/slo/videokonferencni_dan/priprave.html .

Rok in način prijave

Vsaka šola se prijavi s pomočjo spletnega obrazca najkasneje do 17. februarja. Rok za prijavo smo kljub vsem potrebnim pripravam podaljšali.

Za prijavo izpolnite prijavni obrazec na http://www.sirikt.si/slo/videokonferencni_dan/prijava.html .

Ogled videokonference

Celotno videokonferenčno dogajanje bodo lahko šole brez videokonferenčne opreme spremljale pasivno s pomočjo spletnega brskalnika na http://www.sirikt.si/slo/videokonferencni_dan/prenos_v_zivo.html

Na http://www.sirikt.si/slo/videokonferencni_dan/posnetki.html so na voljo tudi posnetki SIRikt videokonferenčnih dni s prejšnjih let (2008 - 2011).

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2012

ZBORNIK