Untitled Document

Napovedi stez konference "Na poti k e-kompetentni šoli"

Vodenje e-kompetentnega VIZ


Stezo Vodenje e-kompetentnega VIZ naj bi prehodil vsak ravnatelj, ki išče načine za učinkovito reševanje številnih vsakodnevnih nalog z IKT. Popotniki boste spoznali zanimive rešitve s področja načrtovanja dela ob vključevanju vseh strokovnih delavcev na šoli in uporabi IKT. Seznanili se boste s primeri elektronskega vodenja šolske dokumentacije; odprli vrata učilnic, kjer se učenci učijo ob podpori tabličnih in prenosnih računalnikov; izvedeli zanimivosti o digitalni in finančni pismenosti; ovrednotili sodelovanje z deležniki ob podpori IKT itd. Na poti boste srečali inovativne predstavnike vrtcev, osnovnih in srednjih šol, dijaških domov, sodelavce projekta E-šolstvo, ki skrbijo za podporo vodstvom šol, raziskovalce, torej ljudi, katerih pogled seže v prihodnost. Na pot se podamo v četrtek (1. in 2.  blok), 23. aprila 2012.

Učencem prilagojeno učenje in poučevanje z IKT


Na stezi Učencem prilagojeno učenje in poučevanje z IKT boste priča dobrim izkušnjam z novimi računalniškimi programi, spletnimi okolji, animacijami in drugo programsko opremo namenjeno učencem, ki se znajdejo v bolnišničnem okolju, vsebine težje razumejo, si jih težko zapomnijo ali pa imajo pomanjkanje motivacije za učenje. Izkušnje učiteljev temeljijo na individualiziranem pristopu, ki tudi naglušnim in slabovidnim, učencem z disleksijo ali s cerebralno paralizo omogoča usvajanje znanja, poleg tega pa nadarjene učence spodbuja k reševanju zahtevnejših nalog oz. problemov. Pridružite se nam in izvedeli boste, kako s stalno in raznoliko uporabo IKT za individualizacijo oz. diferenciacijo izboljšati pouk, učence pa spodbuditi k aktivnemu in zdravemu življenju. Z vami bomo v četrtek (1. blok) in petek (1. in 2. blok), 22. in 23. marca 2012.

Spremljanje in vrednotenje znanja


Hiter tehnološki razvoj prinaša spremembe v izobraževalni sistem, ki se najpočasneje odraža na področju vrednotenja znanja. Steza Spremljanje in vrednotenje znanja/zmožnosti zajema primere prakse ocenjevanja v spletnih okoljih (e-preverjanje na spletu, e-preverjanje in spremljanje v spletnih učilnicah, e-listovnike, družabna omrežja), z odzivnimi sistemi s programsko podporo za i-table, s spremljanjem procesa učenja z video posnetki, s sestavljanjem pisnih preizkusov z IKT in s prilagajanjem vprašanj za reševanje z IKT. Povratna informacija učencem je zelo pomemben del učnega procesa, zato je ključno, da njihovo znanje s pomočjo IKT čim natančneje spremljamo in vrednotimo. Izpopolnite svoje znanje na področju v četrtek (2. blok) in petek (2. blok), 22. in 23. marca 2012.

Interaktivni pouk


Na stezi Interaktivni pouk boste lahko prisluhnili avtorjem prispevkov v štirih vsebinsko zaokroženih blokih. V četrtek bomo predstavili delo z različnimi interaktivnimi napravami in orodji od grafičnih računal, preko računalniških iger, spletne učilnice Moodle in orodja Wiki do i-table. Popoldne bo mavrično obarvano, otroško igrivo, z veliko dobrih idej in rešitev. Zgodbe vzgojiteljic in učiteljic bodo predstavile delo z i-tablo. Petek bomo začeli s strateškim predavanjem o interaktivnem pouku ob interaktivnih napravah, nato pa osvetlili nekaj bistvenih poudarkov v poučevanju 21. stoletja. Prikazana bo uporaba interaktivnih naprav v luči posodobljene Bloomove taksonomije, sodelovalno učenje in individualizacija ob interaktivnih napravah. V petek popoldne bomo prikazali delo s tabličnimi računalniki, mobilnimi telefoni, delo v oblakih in QR kodami. Zagotovite si mesto med interaktivnimi poslušalci v četrtek (1. in 2. blok) in petek (1. in 2. blok), 22. in 23. marca 2012.

Medpredmetno sodelovanje, timsko poučevanje in projektno delo


Prispevki na stezi Medpredmetno sodelovanje, timsko poučevanje in projektno delo predstavljajo, kako z učenci in kolegi uporabiti IKT za sodelovanje in povezovanje na predmetni in medpredmetni ravni ter pri projektih. S pomočjo medpredmetnega sodelovanja lahko poglobimo znanja, s sodelovanjem med šolami izboljšamo pouk, z mednarodnimi projekti pa izpopolnimo poznavanje vsebin in rabo tujega jezika. Povezujejo se lahko tudi učenci in starejši odrasli ter si izmenjujejo znanja. Smisel uporabe IKT pri takem povezovanju in sodelovanju je v preseganju ciljev in vsebin posameznega šolskega predmeta. Na ta način učenci bolje razumejo določeno učno vsebino in lažje pridobivajo nova znanja. Pester mozaik prispevkov obeta zanimive  predstavitve in živahno razpravo. Pridružite se nam v četrtek (1. blok) in petek (1. in 2. blok), 22. in 23. marca 2012.

Sodelovanje v spletnih učnih okoljih


Steza Sodelovanje v spletnih učnih okoljih razkriva, kako spletna okolja omogočajo premik od tradicionalnih oblik poučevanja k učencu naravnanem učenju. Naloge prilagajamo učenčevim zmožnostim, sledimo pa tudi razvoju sodobnih spletnih storitev in orodij, ki odpirajo nove didaktične pristope. Priljubljena socialna omrežja bi tako lahko izkoristili za spodbujanje sodelovalnega dela ali komuniciranje prek spleta, sodelovalno učenje podprli s pomočjo orodja Wiki, spletno učno okolje Moodle pa uporabili kot vez med učenci in mentorji pri ustvarjanju e-gradiva. Zanimivo bo tudi izvedeti, kako na enostaven način prenoviti spletno stran ali pa ustvariti poučne posnetke za rabo različnih programov v slovenščini. Nove ideje o spletnih učnih okoljih lahko spoznate v petek (1. blok), 23. marca 2012.

Računalniško podprte praktične dejavnosti


Računalniki so bistveno spremenili način življenja na skoraj vseh področjih človekovega delovanja. Steza Računalniško podprte praktične dejavnosti zajema prispevke, ki opisujejo rabo IKT pri samostojnem, praktičnem delu učencev. Spoznali bomo, kako enostavno je lahko programiranje, kako pri robotiki uresničiti učne cilje glede na dostopno opremo, kako uspešen je pouk s tabličnimi računalniki, kako ustvarjati animacije, raziskovati virtualne svetove, z animacijami izboljšati razumevanje abstraktnih pojmov pri laboratorijskih vajah in kako s pedometrom ali z mobilnimi aplikacijami učence spodbuditi h gibanju. Dobili boste tudi ideje za uporabo GPS navigacije v učne namene. Hitri vlak tehnološkega razvoja ne čaka. Če se želimo učencem približati, ga moramo ujeti. Na njem se bomo peljali v četrtek (2. blok) in petek (2. blok), 22. in 23. marca 2012.

Napredna računalniška orodja


Na stezi Napredna računalniška orodja bomo spoznali primere uporabe le-teh v izobraževalnem procesu. Od tabličnih računalnikov do učnih kartic na mobilnih telefonih, ustvarjanja interaktivnih navodil s programom WINK, informatiziranih športno vzgojnih kartonov, elektronske oglasne deske in spletnih dnevnikov, ki na enem mestu povežejo učence, učitelje in starše. Predstavili bomo še sodobno tehnologijo Kinect, ki omogoča krmiljenje programov s kretnjami, videli bomo blog v vlogi spletne strani razreda in se dotaknili težav z računalniško zasvojenostjo učencev. Preko spletnih aplikacij se bomo povezovali s soudeleženci projekta in odkrivali podatke v oblakih. Stopite korak bliže k naprednim računalniškim orodjem v četrtek (1. in 2. blok), 22. marca 2012.

Ostale dejavnosti


Program bo vključeval tudi interaktivne in dinamične predstavitve interaktivnih plakatov, ki združujejo paleto prispevkov z vseh osmih stez konference. V dvorani Vitranc se bomo pridružili plenarnemu dogodku »Teachmeet – NeTičNeMiš«, ki zajema kratke (5 min) predstavitve zglednih in inovativnih primerov dobre prakse učiteljev. Prvič bomo obiskali Nizozemski kotiček, kjer bodo slovenski in nizozemski učitelji predstavili primere uspešnega projektnega sodelovanja. Se vidimo na konferenci SIRIKT 2012.

Teme konference:

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2012

ZBORNIK