Videokonferenčni dan - razpis

Kaj

Šesta vseslovenska videokonferenca SIRikt »Videokonferenčni dan«.

Kdaj

V ponedeljek, 13. 5. 2013, od 8. ure dalje v okviru konference SIRikt 2013.

Kdo

V videokonferenci naj sodelujejo predvsem učenke/učenci in dijakinje/dijaki (in manj učitelji), seveda ob pomoči in vodstvom svojih mentorjev.

Vsebina

Za SIRikt 2013 videokonferenčni dan so razpisane teme, na katere se lahko prijavljajo vzgojno-izobraževalni zavodi (vrtci, osnovne in srednje šole). Na podlagi prijav na posamezne teme, bodo izbrani sklopi, ki bodo dejansko izvedeni v videokonferenčnem dnevu. Posamezen zavod se lahko prijavi na več tem.

Razpisane teme

S ciljem povečati interaktivnost videokonference in sodelujoče šole še bolj medsebojno povezati, je videokonferenčni dan razdeljen na več sklopov, v okviru vsakega sklopa pa bo skupina šol obdelala izbrano temo in jo na koncu še z ostalimi šolami prekomentirala. Vsaka šola se prijavi na šoli najbolj zanimivo temo ali več tem. Glede na prijave na posamezne teme bodo izbrani sklopi, ki bodo dejansko izvedeni v videokonferenčnem dnevu.

Razpisane teme so objavljene na spletni strani http://www.sirikt.si/slo/videokonferencni_dan/razpisane_teme.html.

Scenarij dogajanja v vsakem sklopu

V vsakem sklopu bo najprej do 1 min na šolo predstavitev nosilne in aktivnih šol o sami šoli (od kod šola prihaja, kaj je značilno za kraj, kjer je šola, po čem se šola razlikuje od drugih šol, na kaj je šola še posebej ponosna, ipd in NE o temi, ki se obravnava v sklopu).

Nato sledi program glede na temo sklopa, v katerem sodelujejo le nosilna in aktivne šole:

  • najprej nosilna šola prikaže predstavitev teme (do 10 min);
  • nato aktivne šole s svojo predstavitvijo podajo njihov pogled na temo (do 5 min na šolo);
  • nato sledi čim bolj interaktivna debata, ki jo vodi nosilna šola in v njej sodelujejo še aktivne šole (skupaj 10 min). V tem interaktivnem delu za razliko od prejšnjih točk ni predstavitev, ni branja in ni video posnetkov. V tem delu naj bo poudarek na debati, izmenjavi mnenj in pogovoru. Interaktivnost se lahko poveča tudi z neko dejavnostjo, ki jo šole opravijo skupaj, na koncu pa nastane izdelek, ki je kot zaključek obdelane teme (ugotovitve in nasveti za ...), ipd. Nosilna šola skupaj z moderatorjem pripravi izhodišča in navodila za delo, vodi razpravo in poskrbi, da nastane izdelek ter ima pripravljena vprašanja.

Na koncu sklopa sledi "krožni klic" med vsemi priključenimi šolami (tudi pasivnimi!), kjer se vsaka šola na kratko oglasi in poda svoj kratek komentar na temo in celotno dogajanje (od 30 sec do 1 min na vsako šolo).

Po koncu sklopa sledi 10 min premor, ki mu sledi začetek naslednjega sklopa z novo temo po enakem scenariju kot prvi sklop. In podobno še za tretji in četrti sklop.

Šole pozivamo, da naj bo dogajanje v videokonferenci zanimivo tudi za širšo skupnost, saj bodo v videokonferenčnem povezovanju sodelovale šole različnih stopenj in iz različnih regij. Vsaka šola naj prikaže čim več lastne kreativnosti in interaktivnosti!

Tehnični pogoji

Na razpisu lahko sodeluje vsak izobraževalni zavod, ki izpolnjuje minimalne tehnične zahteve za sodelovanje v videokonferenci:

  • oprema: H.323-videokonferenčni sistem (http://www.arnes.si/video/h323):
    • sobni H.323-videokonferenčni sistem (VCON, Aethra, Tandberg, LifeSize ipd.)
  • ali
  • omrežje: vsaj 512/512 kbit/s (simetrično) spletno povezavo na Arnes

Pri sodelovanju bodo imele prednost organizacije s sobnimi H.323-videokonferenčnimi sistemi, še posebej pa tiste, ki jih je ministrstvo pristojno za šolstvo v preteklih letih s pomočjo petih javnih razpisov opremilo s sobnimi H.323-videokonferenčnimi sistemi. Od leta 2011 je na Arnesovi spletni strani http://www.arnes.si/video/h323 vpisanih preko 160 organizacij (vzgojno-izobraževalnih zavodov – osnovne šole, srednje šole, dijaški domovi in fakultete), ki imajo H.323-videokonferenčno opremo.

Priprave na videokonferenco

V okviru priprav na videokonferenčni dan mora vsaka šola opraviti individualno tehnično testiranje (preiskus opreme), nato individualno vsebinsko testiranje (prikaz predstavitev šole) in skupno generalko v okviru sklopa, kjer šola sodeluje kot nosilna ali aktivna šola. Več o pripravah na videokonferenco je objavljeno na spletni strani http://www.sirikt.si/slo/videokonferencni_dan/priprave.html .

Rok in način prijave

Vsaka šola se prijavi s pomočjo spletnega obrazca najkasneje do 5. aprila (rok za prijavo je s tem že podaljšan).

Za prijavo izpolnite prijavni obrazec na http://www.sirikt.si/slo/videokonferencni_dan/prijava.html.

Ogled videokonference

Celotno videokonferenčno dogajanje bodo lahko šole brez videokonferenčne opreme spremljale pasivno s pomočjo spletnega brskalnika na http://www.sirikt.si/slo/videokonferencni_dan/prenos_v_zivo.html

Na http://www.sirikt.si/slo/videokonferencni_dan/posnetki.html so na voljo tudi posnetki SIRikt videokonferenčnih dni s prejšnjih let (2008 - 2012).

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK