SIRikt 2013 > Prispevki > Plakati > 990

KO MOBILNIK POSTANE UČNI PRIPOMOČEK ŽE V 1. TRILETJU

A mobile phone can be a teaching accessory already in the first triennium

Magdalena Doberšek
OŠ Dobje

Breda Verbošek
OŠ Franja Malgaja Šentjur

Povzetek

V članku želiva predstaviti pomembnost uporabe mobilnika v povezavi z ostalo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT) pri poučevanju družboslovnih in naravoslovnih vsebin v 1. triletju. Ker mobilnik predstavlja trend, sva  možnosti, ki jih ponuja, izkoristili za popestritev pouka in bolj učinkovito učenje že pri 6−8-letnikih.
Na OŠ Dobje ima mobilnike v 1. in 2. razredu kar nekaj učencev. Za potrebe učnega procesa so se naučili  z njimi fotografirati, snemati zvok in sliko ter prenašati podatke preko Bluetootha. Dokazali so, da zmorejo  operirati z mobilnikom, ki je bil zanje izredno motivacijsko sredstvo, hkrati pa so z njegovo pomočjo dosegli večjo zapomnitev podatkov,  poglobili svoje znanje, odpravljali napačne predstave, gradili znanje na primerih iz lastnih izkušenj, sami zbirali podatke ter se seznanjali s pravilno uporabo določenih funkcij IKT naprav. V naslednjih razredih bodo svoje znanje lahko nadgrajevali, s tem pa razvijali digitalno pismenost, kritično mišljenje in socialne veščine.
In najina vloga? Bili sva mentorici v pravem pomenu besede. Učencem sva svetovali, jih usmerjali, učili, jim pomagali in bili z njimi tudi midve v koraku s časom.

Ključne besede: IKT,  družboslovne in naravoslovne vsebine, 6−8-letniki, mobilniki.

Abstract

In this article we would like to present the importance of a mobile phone in connection with other communication technology in teaching social and natural sciences in the first triennium. Mobiles are very trendy, so we used them to diversify the lessons and to make learning for 6-8 year-olds more efficient.
At our school many pupils of the first and second grade already have mobile phones. They have learnt how to take photos, record the sound and picture, and send the information over bluetooth for the learning purpose. They have proved, that they can use the mobiles and this was a great motivation for them. They have memorized the information better, improved their knowledge, corrected the wrong images, built their knowledge from their own experiences, collected the information on their own and got to know the correct use of some ICT functions. In next grades they will be able to improve their knowledge, develop the digital literacy, their critical thinking and social skills.
And what was our role? We have been their tutors, because we have advised, directed, taught, helped,... and at the same time we have got with it.

Keywords: ICT, social and natural sciences, 6-8 year-olds, mobile phones.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK