SIRikt 2013 > Prispevki > Plakati > 985

OBOGATIMO POUK ŠPORTNE VZGOJE V FAZI DEMONSTRACIJE, FORMATIVNEGA PREVERJANJA ZNANJA IN NA GOVORILNIH URAH Z AVDIO IN VIDEO DEJAVNOSTMI

Enriching Physical Education Classes in the phase of demonstration, formative assessment and during contact hours with audio and video activities

Mateja Boštjančič, Breda Pavlič, Alenka Žolgar
OŠ Franja Malgaja Šentjur

Povzetek

Namen prispevka je prikazati uporabo avdio in video dejavnosti pri pouku športne vzgoje, in sicer pri formativnem preverjanju, na govorilnih urah in pri učenju izvajanja osnovnih elementov akrobatike, to so preval naprej, preval nazaj in stoja na lopaticah. Za posnetke pri formativnem preverjanju smo se odločili zato, da učenci sami sebe vidijo, kako izvajajo določeno nalogo, natančno opazujejo in nazadnje tudi opisujejo, kako so določeno nalogo izvedli. Učence smo posneli s fotoaparatom, lahko bi jih tudi s kamero ali telefonom. Posnetke smo obdelali s programom  Windows LiveMovieMaker. Učence smo posneli v fazi učenja izbranih elementov. Za snemanje v fazi učenja smo se odločili zato, da učenci ne utrdijo napačnih gibov, ker je utrjene napake težje popravljati kot neutrjene. Da lahko učenci evalvirajo lastno izvedbo, jim morajo biti jasni cilji, kaj od njih pričakujemo. Komentarji so pozitivno usmerjeni, to pomeni, da najprej povedo, kaj so izvedli pravilno, in nato, kaj je potrebno še popraviti. Posnetke smo uporabili tudi pri učenju zgoraj navedenih dejavnosti. Za učenje gimnastičnih elementov s pomočjo videoposnetkov smo se odločili zato, ker včasih učitelj ne more demonstrirati izbranih prvin zaradi starosti, poškodb ali nosečnosti in mu je videoposnetek odličen pripomoček. Videoposnetke lahko pokažemo tudi staršem na govorilnih urah.

Ključne besede: demonstracija, formativno preverjanje, govorilne ure, športna vzgoja, avdio in video dejavnosti.

Abstract

The purpose of this paper is to demonstrate the use of audio and video activities in PE lessons; during the formative assessment, contact hours and while learning to implement basic elements of acrobatics, such as somersault, backward somersault and blades stand. We decided to record the formative assessment, which enables the students to watch themselves perform a certain task and carefully observe and describe the way it is carried out. We chose to film the students with a camera, although a film camera or a cell phone could have been used as well. The recordings were processed by Windows LiveMovieMaker. The students were filmed during the phase of acquiring certain elements. We decided to record the learning stage, so that the students do not practice the elements in the wrong way. Mistakes are easier to correct when they are not yet fortified. In order for the students to evaluate their own performance, they have to know the objectives and what is expected from them. We give them positive reinforcement, meaning we inform students of the correct execution. The recordings were used for learning the activities mentioned above as well. We chose to teach gymnastic elements with the help of videos, because the teacher is sometimes unable to demonstrate certain elements due to their age, injury or pregnancy and the video is of great help. Videos can also be shown to parents during contact hours.

Keywords: demonstration, formative assessment, contact hours, physical education, audio and video activities.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK