SIRikt 2013 > Prispevki > Plakati > 945

JOOMLA! CMS, PRAVA IZBIRA ZA ŠOLSKO SPLETNO STRAN?

Joomla! CMS, the right choice for a school website?

Janko Uhan
Šolski center Kranj, Višja strokovna šola
 

Povzetek

V zadnjih nekaj letih so v številnih šolah prenovili spletne strani. Večinoma so se pri prenovi odločili za Joomlo, sistem za upravljanje z vsebinami. K temu so v veliki meri pripomogla priporočila svetovalcev projekta E-šolstvo, ki je Joomlo izbralo kot najustreznejši sistem za spletne strani šol ter izbiro ustrezno podprlo s seminarji, svetovanji in tehnično podporo.
Spletne strani na osnovi sistema za upravljanje z vsebinami zahtevajo drugačen pristop kot spletne strani, ki so jih šole večinoma uporabljale pred tem. Predvsem se spreminja vloga računalnikarja ter razširja krog tistih, ki vsebinsko urejajo spletno stran.
Kako so šole sprejele ta izziv ter kakšni so rezultati po nekaj letih uporabe Joomle, smo skušali ugotoviti z raziskavo stanja na področju spletnih strani v slovenskih šolah. V ta namen smo preko anketnega sistema E-šolstva na portalu sio.si izvedli anketiranje, pri katerem so sodelovali računalnikarji oziroma osebe, ki na šolah skrbijo za spletne strani.
V prispevku so predstavljeni rezultati omenjene raziskave. Ti so do neke mere pričakovani in potrjujejo ustreznost izbire Joomle za šolske spletne strani. Nakazujejo pa tudi izzive, s katerimi se bodo morale šole spoprijeti v prihodnje.

Ključne besede: spletna stran, sistem za upravljanje z vsebinami, Joomla, projekt E-šolstvo.

Abstract

A lot of school websites have been rebuilt in the last few years. In most cases Joomla, the content management system, was used as a result of E-education consultancy services offered by IT consultants. In the E-education project Joomla was chosen to be the most appropriate website creating system. The choice was supported by seminars, consultancy services and technical support.
The websites built on the basis of content management system require an approach that is different from the system used by schools before. The role of an IT expert is changed to a large extent, and the number of those, managing the website content, is enlarged.
The aim of our research was to find out how Slovene schools took up this challenge of building their websites and what the results are. For this purpose the E-education project on-line survey system at sio.si was used. The survey was sent to IT experts working in Slovene schools.
The article presents the results of the research. These are to some extent the same as previously expected and confirm Joomla to be the right choice for building school websites. Besides, they show some new challenges schools will have to cope with in the future.

Keywords: websites, CMS, content management system, Joomla, E-education project.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK