SIRikt 2013 > Prispevki > Plakati > 935

UTRJEVANJE ZNANJA V FACEBOOK SKUPINI PRI ANGLEŠKEM JEZIKU V OSNOVNI ŠOLI S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

Knowledge Consolidation in Facebook Group for English in Primary School with Adapted Programme

Urška Topolovec
Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor

Povzetek

Pri poučevanju angleškega jezika v 7. razredu osnovne šole s prilagojenim programom smo za utrjevanje znanja uvedli uporabo Facebook skupine, v katero so vključeni učenci, ki imajo dostop do socialnega omrežja Facebook. Primarno je bila skupina namenjena gibalno oviranemu učencu, kasneje pa je način dela navdušil tudi druge učence. Učenci, ki so vključeni v skupino, redno rešujejo naloge, nad uporabo so navdušeni, narasla je motivacija do učenja tujega jezika, učenci so izboljšali znanje angleškega jezika.
V drugem delu predstavljamo rezultate ankete, ki so jo reševali učitelji osnovnih šol s prilagojenim programom. Zanimal nas je trend uporabe socialnih omrežij na osnovnih šolah s prilagojenim programom po Sloveniji. Učitelji so odgovarjali na vprašanja o dostopu do socialnih omrežij v šoli in o uporabi socialnih omrežij v izobraževanju. Izpostavili so primere dobre prakse in negativne izkušnje pri uporabi socialnega omrežja v izobraževanju.       

Ključne besede: socialno omrežje, utrjevanje jezikovnih spretnosti, učenci s posebnimi potrebami.

Abstract

The use of Facebook group for knowledge consolidation was introduced for teaching English in the 7th grade of elementary school with adapted programme. Pupils who have access to social network Facebook are included in the group. Principally, the group was built for physically disabled pupil, but later, the way of learning inspired other pupils as well. Involved pupils solve tasks regularly, they are enthusiastic about the use, their motivation for learning English has risen, and their English language skills have improved.
The second part of our contribution presents the results of the survey that was made in Slovene primary schools with adapted programme. We were interested in the trend of using social networks in Slovene primary schools with adapted programme. Teachers responded to questions about access to social networks at school and the usage of social networks in education. They exposed good examples of practice and the negative experiences of the use of social networks in education.

Keywords: social network, language skills consolidation, pupils with special needs.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK