SIRikt 2013 > Prispevki > Plakati > 927

SPOZNAVANJE PRETEKLOSTI SKOZI IKT OČALA

Learning about the past through the ICT glasses

Polonca Vodičar, Katja Završnik
Osnovna šola Vransko-Tabor
 

Povzetek

Živimo v času, ko nas informacijsko-komunikacijska tehnologija spremlja na vsakem koraku. Če želiš v korak s časom in predvsem v korak z učenci, moraš tudi v svoj pouk vključevati to tehnologijo. Obe učiteljici v tretjem razredu (razredna učiteljica in učiteljica v oddelku podaljšanega bivanja) sva se odločili, da se bodo cilji in vsebine pouka vpletali tudi v podaljšano bivanje in da bova v najino delo vključevali sodobno tehnologijo in učence urili v rokovanju z njo.
Izvedli sva manjši projekt, v katerem so učenci s pomočjo e-gradiv, aktivnega obiska muzejev in priprave ter izdelave predstavitve v računalniškem programu Prezi spoznavali in odkrivali življenje ljudi v preteklosti, se seznanjali s pomenom dediščine, prepoznavali različne materiale, iskali pisne in ustne vire informacij in si s tem širili znanje o preteklosti. Hkrati so se urili v rokovanju z različno IKT opremo in naredili predstavitev našega dela v že omenjenem programu.
Učenci so s tem projektom pridobili dragocena znanja, ki jih bodo uporabljali v nadaljnjem življenju. Vsi so bili aktivni; naučili so se poiskati določeno informacijo, zbirati podatke, jih primerjati, kritično presojati, urejati informacije in zapise ter vse to so najbolj računalniško vešči tretješolci prikazali v zaključni predstavitvi v programu Prezi.

Ključne besede: preteklost, projektno učenje, Prezi.

Abstract

Nowadays ICT is everywhere around us. Teachers must include ICT in lessons if they want to keep in step with the times. Both teachers of the third grade (the class teacher and the teacher of the after-school classes) decided to include the lessons’ aims and contents into the after-school classes too. Moreover, we decided to include ICT into our work and to teach our pupils how to handle with it.
A minor project was carried out. Pupils used e-learning materials, visited museums and made presentations in Prezi. They discovered the lives of people in the past. Furthermore, they learned about the meaning of heritage, recognized different materials, sought written and oral sources of information and thus spread their basic knowledge of the past. They worked with different ICT equipment and made presentations of our work in the above mentioned programme.
Pupils gained useful knowledge they could use later in their lives. They were all active; they learned how to find a specific piece of information, how to collect and compare data, how to assess them critically and how to edit them. In addition, the most skilful pupils prepared final presentations in Prezi.

Keywords: past, project learning, Prezi.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK