SIRikt 2013 > Prispevki > Plakati > 900

LITERARNI LOV NA ZAKLAD S PAMETNIMI TELEFONI

A Literary Treasure Hunt with Smart Phones

Eva Traven, Katja Knific
OŠ Predoslje Kranj

Povzetek

Prispevek prikazuje primer uporabe QR kode (Quick Response) v praksi – pri povezavi slovenščine in šolske knjižnice. Da bi motivirali učence za pogostejše obiskovanje knjižnice, pa tudi, da bi jim na zabaven način približali organizacijo knjižničnega gradiva, smo učencem 8. in 9. razreda pripravili literarni kviz – iskanje zaklada s pomočjo pametnih telefonov. Cilj dejavnosti je razvijati različne spretnosti in sposobnosti pri učencih, npr. komunikacijske, informacijske in raziskovalne. Takšna dejavnost je usmerjena k enemu od ciljev učnega načrta za predmet slovenščina, to je razvijanje digitalne zmožnosti, ki se povezuje z razvijanjem sporazumevalne zmožnosti v slovenskem jeziku. Učenci so bili za kvizom močno motivirani, izkazalo pa se je tudi, da so se ob njem naučili kar precej novega.

Ključne besede:
QR koda, skupinsko delo, šolska knjižnica, literarni kviz.

Abstract

Our article illustrates an example how to use the QR code (Quick Response) in practice – linking Slovene language lessons and the school library. We prepared a literary quiz, that is a treasure hunt with the help of smart phones, for students from classes 8 and 9 in order to motivate them for visiting school library more frequently and to draw near the organisation of the school literary material. The objective of this activity is to develop various skills and abilities in students, for example communicative, informative and investigating. Such activity is directed towards one of the goals of the education program for the Slovene language which is the development of the digital ability which connects with the development of the communicational ability in the Slovene language. Students showed a great enthusiasm for the quiz and it was proved successful as they learned a lot.

Keywords: QR code, group work, school library, literary quiz.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK