SIRikt 2013 > Prispevki > Plakati > 1125

GEOGRAFIJA V PROJEKTU E-ŠOLSTVO

Geography in project E-šolstvo

Igor Lipovšek
Zavod RS za šolstvo

Povzetek

Učitelji geografije so se dejavno in ustvarjalno vključili v projekt E-šolstvo. E-pouk postaja del njihovega vsakdana, obiskovali so seminarje, sodelovali v virtualnih skupnostih in izdelovali vzorce ter primere z informacijsko tehnologijo podprtega pouka. Članek poskuša zajeti dejavnosti, ki so bile na področju pouka geografije opravljene v zadnjih petih letih. Opisano je delo razvojne skupine, seminarji, svetovanja, izdelovanje in uporabljanje gradiv, spletne skupnosti, sodelovanje na konferenci SIRIKT, vpliv projekta E-šolstvo na pouk in nakazane zamisli za prihodnji razvoj e-podprte didaktike geografije.

Ključne besede:
Geografija, didaktika, projekt, izobraževanje učiteljev. 

Abstract

Geography teachers were actively and creativly involved in the E-šolstvo (e-education) project. E-teaching and learning are becoming a part of teachers' daily lives. Teachers are attending seminars, participating in virtual communities and making patterns and examples of information technology-based instruction. This paper attempts to capture the activities that have been in the field of geography lessons conducted in the last five years. It describes the work of development group, seminars, consulting, production and use of materials, online communities, participation in the conference SIRIKT, the impact of the E-šolstvo project on teaching and presenting ideas for the future development of e-didactics of geography.

Keywords:
Geography, teaching methodology, project, teacher training.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK