SIRikt 2013 > Prispevki > Plakati > 1115

Z MOBILNIM TELEFONOM K POUKU

In the classroom with a mobile phone

Suzana Harej
Osnovna šola Milojke Štrukelj

Janko Harej
Šolski center Nova Gorica
 

Povzetek

Mobilne telefone lahko uporabimo kot pripomoček za izvedbo učnega procesa pri pouku. Pri njihovi uporabi se učitelji soočamo s tehničnimi, pravnimi, socialnimi in didaktičnimi izzivi. Zaradi pomanjkanja strokovnih usmeritev in primerov dobre rabe na to temo so prvi koraki povsem logično težki in zahtevni. Poskus sistematičnega uvajanja uporabe mobilnih telefonov pri pouku v OŠ Dornberk je pokazal, da se aktivnost učencev pri pouku opazno poveča. Učencem je potrebno prikazati možnosti, ki jih ta tehnologija ponuja in jih naučiti, katere od njih je smiselno izkoristiti za učenje. Učitelji potrebujemo metodološke in tehnične usmeritve za izvedbo pouka z mobilnimi telefoni, ne potrebujemo pa lastnih telefonov. Pri uvajanju takih novosti je nujno aktivno vključevati tudi starše.

Ključne besede: mobilno učenje, sodelovalno učenje, primeri rabe.

Abstract

Mobile phones can be used as a tool to support learning process in the classroom. While using them, teachers encounter technical, legal, social and methodological challenges. Due to the lack of professional guidelines and examples of good practice the first steps could be tough and demanding. The systematic try-out use of the mobile phones at lessons at Dornberk Primary school showed that students’ active participation during the lessons visibly increased. Students have to be taught what mobile phones offer and how this technology can be used in a meaningful way. We teachers, however, need methodological and technical guidelines for the successful use in the classroom, but we do not need to have our own mobile phones. The involvement of parents in such new try-outs is essential and important.

Keywords: mobile learning, collaborative learning, use cases.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK