SIRikt 2013 > Prispevki > Plakati > 1079

E-LISTOVNIK IN ŠE KAJ PRI DELU Z NADARJENIMI UČENCI

E-portfolio and more in work with gifted primary school students

Marija Smolko
Osnovna šola Odranci

Povzetek

V prispevku predstavljamo način uvajanja in delo z e-listovnikom Mahara s skupino identificiranih nadarjenih učencev zadnjega triletja osnovne šole. Spremljali smo samostojnost učencev pri delu na daljavo različnih vsebin in področij izgradnje e-listovnika. Za cilj smo si zadali razvijanje in doseganje e-kompetenc na področju zmožnosti komunikacije in sodelovanja na daljavo ter varnost v spletu. Ob samem delu pa smo razvijali še kompetenci: izdelava, ustvarjanje, posodabljanje in objava izdelkov ter zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja in kritičnega vrednotenja podatkov in informacij. Ideje in predlogi učencev pri oblikovanju njihovega e-listovnika in mnenja glede uporabnosti le-tega so inovativna in zanimiva. Cilji, ki smo si jih zadali za nadaljnje delo, so: razvijati kritično razmišljanje, ustvarjalnost in inovativnost pri uporabi IKT in delu na daljavo.

Ključne besede: e-listovnik Mahara, nadarjeni učenci, sodelovalno delo, zbiranje informacij, delo na daljavo.

Abstract

The present paper discusses the introduction and the use of the e-portfolio Mahara in a group of identified gifted primary school students in the last three-year cycle. We analysed the independent work done by students at home on different contents and fields of building an e-portfolio. Our goal was to develop e-competences with students and enable them to get competent in the field of online communication and cooperation, as well as online safety. Further competences were developed during the process: making, creating, updating and publishing products, the competence of looking for, collecting, processing and critically assessing data and information. Students’ ideas and suggestions for the forming of their e-portfolio and the opinions about the use of the e-portfolio were very interesting. The future goals that we would like to achieve are: developing critical thinking, creativity and innovation at distance use of ICT.

Keywords: e-portfolio Mahara, gifted students, cooperative learning, collecting information, distance work.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK