SIRikt 2013 > Prispevki > Plakati > 1045

USTVARJANJE NOVOLETNE E-SLIKANICE NA OŠ IVANA CANKARJA VRHNIKA

Making an e-picture book at Primary school Ivan Cankar Vrhnika

Andreja Nagode, Maja Nagode
OŠ Ivana Cankarja Vrhnika

Povzetek

Na OŠ Ivana Cankarja Vrhnika sta se knjižničarka in učiteljica razrednega pouka v 1. triadi lotili izdelave e-slikanice. Literarno besedilo Bobek in barčica pisateljice Anje Štefan sta želeli spremeniti v novoletno zgodbo, ki sta jo dokončali kot e-slikanico, do katere lahko učenci dostopajo preko povezave na spletni strani šolske knjižnice. E-slikanico sta izdelali s programom Windows Movie Maker, ki sta ga uporabili za urejanje slikovnega dela e-slikanice, in s programom Audocity, s katerim sta posneli in uredili zvočni del e-slikanice.
Končano e-slikanico sta objavili na Arnesovem video portalu, ki se od javnih portalov za pretočni video loči po tem, da so na njem objavljene vsebine izključno izobraževalne in raziskovalne narave, da so identitete avtorjev posnetkov digitalno preverjene, imajo visoko stopnjo zaupanja in omogoča tudi omejevanje dostopa do posnetkov na posameznika, skupino ali organizacijo.
Avtorici sta se za e-obliko dela odločili zato, ker je besedilo tako dobilo dodano vrednost, uporabniki pa lahko do posnetka oziroma e-gradiva dostopajo kadarkoli, ne glede na to, koliko jih v istem času že uporablja opisano e-slikanico.
 
Ključne besede: osnovna šola, e-slikanica, vertikalno povezovanje vsebine, branje, e-gradiva.
 

Abstract

A teacher of pupils attending the first three grades of primary education and a school librarian at Ivan Cankar Primary school made an e-picture book and edited it on the school library homepage. Thus children can read the story by clicking on the site. The title of the story is A little Horse bean and a Boat by Anja Štefan. The authors wanted to change it into a New Year's story. The imagery and the sound of e-picture book were made with the help of computer programmes Windows Movie Maker and Audacity.
When e-picture book was ready to use, it was edited on Arnes video portal. This portal is used solely for educational purposes, the identity of authors of video clips are digitally checked, the site is highly trustworthy, it enables restricting access to clips  to an individual, a group or an organisation.
The authors of the e-picture book decided for this way of presenting a book because thus the book itself received additional value, the users can access the video clip any time they want, no matter how many of them are using the e-picture book at the same time.
 
Key words: primary school, e-picture book, vertical integration of content, reading.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK