SIRikt 2013 > Prispevki > Plakati > 1042

KAKO IZDELATI STOP-MOTION ANIMIRANI FILM

How to create a stop-motion animation

Mojca Ogrizek Drinovec
Osnovna šola Oskarja Kovačiča Ljubljana

Povzetek

Ustvarjanje animiranega filma nudi številne možnosti likovnega izražanja, obenem pa ima moč, da vdihne dušo risbam, predmetom in lutkam. Preko njih lahko na izviren način pripovedujemo zgodbe, sporočamo ideje in dognanja. Tako lahko učenci že z osnovno računalniško opremo ustvarjajo kratke animirane filme. To so lahko domišljijske zgodbe, povzetek različnih učnih vsebin, predvsem pa so lahko zanimiv način sporočanja in opozarjanja na pomembne družbene vrednote.  Animacija lahko občasno zamenja klasično obliko predstavitev vsebin s plakati in  miselnimi vzorci. Naloga je večplastna, saj zajema likovno izražanje, pripovedovanje zgodb in uporabo novih medijev. Učenci se likovno izražajo, ko ustvarjajo prostor in izdelujejo figure,  obenem se naučijo kako na kratek in razumljiv način povedati- prikazati zgodbo s preprostimi likovnimi elementi. Skozi delovni proces  razvijajo ročne spretnosti, učijo se natančnosti pri delu in krepijo medsebojne odnose. Pomembno je tudi znanje, ki ga pridobijo z uporabo preprostih avdiovizualnih pripomočkov, kot so digitalni fotoaparat, mikrofon in računalniška programa Monkey Jam ter Movie maker.

Ključne besede: stop-motion animacija, avdiovizualni načini sporočanja, animirani film v izobraževanju.  

Abstract

Creating an animated film offers a number of options for artistic expression and at the same time it has the power to enrich drawings, objects, puppets with a soul. This enables us to tell a story and communicate ideas and findings in an authentic way. Using just basic computer equipment, we can create with  pupils, short animated films, which could be fantasy stories, summaries of different  learning contents. Most of all it could be an interesting way of communicating and drawing attention to important social values. Animation can periodically substitute a classic way of presenting contents with posters and mindsets.
The project is multi-faceted as it includes artistic creativity, storytelling and use of new media. Children express themselves artistically when they create the scene and figures, at the same time they learn how to tell- show stories in a short and understandable way using simple artistic elements. Through the working process the children develop their manual skills, precision and strengthen relationships. They acquire important knowledge by using simple audio-visual tools like a digital camera, a microphone and the computer programs Monkey Jam and Movie maker.

Key words: stop-motion animation, audiovisual messaging, animation in education.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK