SIRikt 2013 > Prispevki > Plakati > 1025

KORAKOMA MED OBLAKE

Step by step into the clouds

Lea Senica
OŠ Dobje pri Planini
 

Povzetek

Računalništvo v oblaku je novejša oblika IKT-ja, ki omogoča enostaven dostop do deljenja računalniških virov, kot so omrežja, strežniki, storitve in programska oprema. Slednje se lahko koristno uporabi tudi v šolstvu, kjer učitelj deli naloge preko spleta, učenec pa jih rešuje in se tako uči. V prvem delu prispevka želim predstaviti postopno zgodnje uvajanje učencev v računalništvo v 1. triletju, v drugem pa v letošnjem šolskem letu izvedeno nadgradnjo znanj učencev 5. razreda z metodo učenja v oblaku. Z učenci smo po korakih usvojili storitev Google+ (elektronska pošta, spletna raba, video konferenca), ki nam je omogočila kakovostnejše delo pri pouku. Uporaba le-te nam je pokazala številne prednosti, ki jih takšen način učenja prinaša s sabo: večja motivacija za delo, rednejše pisanje domačega dela, samostojnejše delo zaradi enostavne uporabe storitve, širši spekter pridobivanja informacij, pridobitev novih kompetenc, dostop do nalog kjerkoli in kadarkoli ter manjša poraba papirja za učne liste.

Ključne besede: IKT, metode učenja, učenje v oblaku, Google+, razredni pouk.

Abstract

Cloud computing is the new form of ICT, which enables an easy access to division of computer sources (networks, servers, services and computer equipment). It can be also used at school, where online exercises are given by a teacher and done by a pupil. In the first part of the article I would like to present early E-learning in the first triennium. In the second part I write about improving the fifth graders’ computing knowledge, with the help of teaching in the clouds. In this school year we gradually adopted the Google+ services (e-mail, web use, video conference), which enabled us more quality learning. By using Google+ services we found out, that this kind of learning has many advantages: greater work motivation, more regular writing of homework, more independent work because of the simple use of the services, wider spectrum of information flow, getting new competences, easier access to all exercises and less paper consumption.

Keywords: ICT, teaching methods, teaching in the clouds, Google+, lower class education level.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK