SIRikt 2013 > Prispevki > Plakati > 1018

RASTOČA SKRIVNOST

Growing mystery

Urška Bučar
OŠ Dolenjske Toplice
 

Povzetek

V času recesije je obisk kontaktnega seminarja preko organizacije Cmepius in sodelovanje v projektih eTwinning idealna priložnost, da se učitelj izobražuje in izmenjuje svoje izkušnje s kolegi iz tujine.
V našem prispevku bomo prikazali eTwinning projekt Rastoča skrivnost, ki je bil vzpostavljen na enem od kontaktnih seminarjev. Dejavnosti projekta so podprte z različnimi oblikami družbenih medijev, ki omogočajo sodelovanje med učitelji in učenci, od skupnega načrtovanja projekta in opazovalnih dejavnosti do prikaza rezultatov projekta.
Namen projekta je presenetiti učence štirih sodelujočih držav z izmenjavo skrivnostnih semen in navodili za vzgajanje. Semena bomo v lončkih vzgajali v učilnicah. Vzporedno bodo potekale raziskovalne različne dejavnosti, od primerjanja semen, opazovanja rasti, literarnega ustvarjanja in priprave končne animacije rasti rastlin, ki jih bomo z učenci beležili z različno IKT in delili v spletni učilnici ter družabnih omrežjih.
V prispevku smo predstavili načrtovanje projekta in začetne dejavnosti, rezultati našega dela pa bodo predstavljeni na predstavitvi na Siriktu.

Ključne besede: eTwinning spletna učilnica, rastoča skrivnost, družbeni mediji, rastline, raziskovalno delo.

Abstract

Attending Cmepius contact seminar and being part of eTwinning project is a great opportunity in this time of recession for teachers to learn new skills and exchange experiences with teacher all over Europe.
In this contribution we will present our eTwinning project Growing Mystery. The project activities are supported by various forms of social media which allow co-operation between teachers and students, out of a total project planning and monitoring activities to display results.
The main goal of the project is to surprise children from four different European countries by exchanging seeds and instructions on how to grow them. We plant the seeds in each class of the four countries in a special box in our classrooms. We will register the children's observations to evaluate the process and share it on TwinSpace and other social media using different ICT tools.
In this contribution we will present our planning and beginning of the project. All the results will be presented at presentation on Sirikt.

Keywords: eTwinning, TwinSpace, Growing Mystery, social media, plants, research work.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK