SIRikt 2013 > Prispevki > Plakati > 1008

NOVE DIDAKTIČNE IN UPORABNIŠKE IZKUŠNJE NA PRENOVLJENEM PORTALU eGradiva.si

New didactical and user experience of revamped Gradiva.si learning environment

mag. Marko Papić, Žiga Fon, Sebastjan Fon, Maša Isaković
LTFE, Univerza v Ljubljani, DigiEd d.o.o.

Povzetek

Implementacija centralnega spletnega in mobilnega izobraževalnega okolja »eGradiva.si« v oblaku omogoča izvedbo najsodobnejših IKT podprtih oblik izobraževanja za vse slovenske osnovne in srednje šole.
Razvoj novega okolja je temeljil na posodobitvi in nadgradnji obstoječega učnega portala eGradiva.si, vzpostavljenega leta 2007, ki ga je ob vsakoletni rasti uporabnikov v januarju 2013 uporabljalo že 27.500 registriranih uporabnikov (učencev, dijakov in učiteljev). Okolje omogoča uvajanje novih e-storitev sodelovalnega učenja ter razvoja učnih vsebin s strani izvajalcev učnega procesa.
Rešitev je vzpostavljena na infrastrukturi računalništva v oblaku. Na ta način je vsem šolam, učiteljem in učencem omogočeno oblikovanje lastnih vsebin, sodelovalno učenje z vključitvijo socialnih omrežij, uporaba visoko kvalitetnih, kompleksnih in celovitih e-gradiv, v učni proces pa je možno aktivno vključiti tudi starše.
Ključni cilj razvoja je povečati število sodelujočih učiteljev, omogočiti sodelovanje med njimi ter izmenjavo znanja o učinkoviti uporabi IKT in približati formalni učni sistem svetu današnje digitalne mladine.

Ključne besede: e-izobraževanje, spletna učilnica, e-gradiva, sodelovalno učenje, eGradiva.si.

Abstract

The cloud-based central educational environment »eGradiva.si« enables implementation of ICT supported learning for all Slovenian elementary and secondary schools.
Development of the new »eGradiva.si« environment was based on the existing learning portal which was established in 2007, and is used by more than 27.500 registered users (pupils, students and teachers). The new environment supports cooperative learning and teacher developed learning content. The solution is established as Software as a Service (SaaS), thus offering the same learning experience and features to schools, teachers and pupils throughout Slovenia.
The main objectives in developing the new learning environment were increasing the number of participating teachers, fostering collaboration among them in terms of knowledge, experience and best practice.

Keywords: e-learning, learning management system, e-content, social learning, eGradiva.si.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK