SIRikt 2013 > Prispevki > Četrtek_sk1 > 993

UPORABA TABLIČNIH RAČUNALNIKOV PRI SLOVENŠČINI

Using tablet computer in slovene language class

Andreja Žavbi
OŠ Toma Brejca Kamnik

Povzetek

V prispevku je opisano, kako sem uporabila tablične računalnike pri uri slovenščine pri književnosti v 5. razredu. Učenci so morali obnoviti prebrani odlomek v obliki stripa. Tisti, ki so želeli, so lahko uporabili tablične računalnike in s pomočjo aplikacije Strip Designer izdelali strip. Ugotovila sem, da so učenci s tabličnim računalnikom izdelek naredili hitreje, bili bolj produktivni, za delo bolj motivirani, izgled končnega izdelka ni bil bistven in učenci so poleg učnih ciljev osvojili še kompetence in ostale spretnosti in veščine računalniške pismenosti. Učencem sem v aplikaciji predstavila le osnovne funkcije, ostalo pa so se naučili sami preko preizkušanja oziroma so za informacije poprosili ostale učence. Čeprav je delo potekalo individualno, se je pokazalo, kako lahko sodelovalno učenje pomaga pri razvoju samostojnosti. Za učence je bilo delo zanimivo, ker je potekalo drugače in ker radi delajo z digitalnim orodjem.
Uporaba IKT opreme je pomemben dejavnik pri izboljšanju kakovosti pouka. Ker smo v dobi računalništva, naj računalniki oziroma drugi računalniški pripomočki ne bodo ovira, ampak orodje, ki učiteljem in učencem omogoča boljše in zanimivejše delo v razredu. Kompetence pa pomagajo pri razvijanju boljšega razumevanja priložnosti in izzivov z novimi tehnologijami.

Ključne besede: tablični računalnik, digitalna pismenost, motivacija, kompetence.

Abstract:

The paper describes the use of tablet computer in Slovene language class (literature) in the fifth grade. The pupils had to summarize a fragment of the text in the form of a strip cartoon. The ones who wished were given the possibility to use tablet computers in order to design the comic with the help of the application Strip Designer. The findings have shown that the pupils who used tablet computer instead of the regular pen and paper method performed the given task quicker. They also performed more productively and were more motivated for work. The pupils have not only handed in a final product but also reached a new level of computer literacy competence. The students were given only basic instructions about tablets' functionality; the rest was learned through trying or by asking their colleagues for help and information.   Although each pupil has performed the work individually, the results have shown how cooperative learning increases pupils' independence. The pupils perceive the work with tablet computers interesting, as it presents a new form of learning.
The use of ICT is an important factor in the improvement of lesson quality. In the computer era the ICT tools should not be seen as a hindrance. Instead they should be treated as a tool that enables teacher and pupils a better and more exciting work in the classroom. The newly achieved competences will help learners to evolve a healthy attitude towards understanding opportunities and challenges presented by the new technologies.

Keywords: tablet computer, digital literacy, motivation, competences.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK