SIRikt 2013 > Prispevki > Četrtek_sk1 > 969

E-UČBENIKI PRI GEOGRAFIJI NA iPADU

Geography interactive textbook on iPad

Mojca Janžekovič
Oš Toma Brejca Kamnik

Povzetek

Prispevek predstavlja primer izdelave e-učbenika s programom iBooks Author, uporabo interaktivnega učbenika s pomočjo programa iBooks in primer dobre rabe tabličnega računalnika iPad pri pouku geografije. Učenci so z uporabo tabličnega računalnika predelali snov, jo s pomočjo interaktivnih kvizov, zemljevidov ter nalog utrdili in v zvezek zapisali povzetek snovi. Pri preverjanju in ocenjevanju znanja smo ugotovili, da so učenci snov razumeli, si jo zapomnili in jo v nadaljnjih urah brez težav nadgrajevali. Ob tem so usvajali osnove digitalne pismenosti, nadgrajevali bralno pismenost, urili samoiniciativnost, se učili učiti, povzemati in izdelovati zapiske. Učiteljeva vloga se je tako spremenila iz podajalca nove snovi v usmerjevalca, motivatorja in spodbujevalca.

Ključne besede: E-učbenik, geografija, iPad, iBooks Author, iBooks.

Abstract

The paper focuses on creation of an interactive textbook with the help of iBooks Author computer software. Moreover, the use of interactive textbook with the iBooks program is discussed and an example of geography lesson where students use tablet computers (iPads) is presented. By using a tablet computer, the pupils have acquired new knowledge, revised it by solving interactive quizzes and assignments. They also made a few notes in their notebooks. The assessment has shown that the pupils have understood the lesson, remembered it and taken it to a higher level in the following lessons with no problems whatsoever. Besides, the pupils have also acquired the basics of digital literacy, upgraded their literacy, developed self-initiative and learned a new form of metalearning, abstracting, making notes etc. The role of the teacher has also changed. The idea that students are empty containters which the teacher fills with knowledge, and that all students have to do is listen and write remains no more. Instead, the teacher tries to motivate their pupils towards creative thinking.

Key words: interactive textbook, geography, iPad, iBooks Author, iBooks.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK