SIRikt 2013 > Prispevki > Četrtek_sk1 > 925

UVAJANJE E-PREVERJANJA ZNANJA PRI PREDMETU KEMIJA

The introduction of e-assessment of knowledge at Chemistry

Klavdija Jug
Osnovna šola Šmarje pri Jelšah

Majda Krajnc
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Povzetek

V prispevku je predstavljeno uvajanje elektronskega načina preverjanja znanja pri predmetu kemija v elektronskem učnem okolju Moodle  na osnovni šoli v Šmarju pri Jelšah. Prikazane so priprave, sestavljanje vprašanj oziroma nalog, potek preverjanja ter tehnična izvedba in ovire, ki se pojavijo pri takšnem načinu preverjanja znanja (npr. nezadostno število razpoložljivih računalnikov, zasedenost računalniške učilnice, nezadostno računalniško predznanje učencev oziroma nabor ustreznih nalog ipd.).
Kreiranje različnih tipov vprašanj na različnih taksonomskih stopnjah zahteva veliko znanja, časa in truda, vendar se le-ta kmalu povrne, saj porabimo manj časa za popravljanje in analiziranje nalog v primerjavi s klasičnim načinom dela. E-preverjanje znanja je prednost za učitelja in učence;  slednji namreč menijo, da so pri takšnem načinu preverjanja pod manjšim stresom.

Ključne besede:
e-učno okolje, e-preverjanje znanja, Moodle, kemija.

Abstract

This paper presents the introduction of electronically assessing knowledge at the Šmarje pri Jelšah elementary school. Moodle, the electronic learning environment, was used for this purpose. The preparation, compilation of questions and tasks, and the assessment process are described, together with technical problems and obstacles that occurred due to an insufficient number of available computers, the unavailability of computer classrooms, the lack of computer knowledge by the pupils, and insufficient sets of appropriate tasks.
Creating different types of questions at different taxonomic levels requires a lot of skill, time, and effort, but the effort is soon recouped by the teacher spending less time prepairing and analysing tasks, in comparison with the conventional method of working. The electronic assessment of knowledge is advantageous for both the teacher and the pupils because they believe that such verification causes less stress.

Keywords: e-learning environment, e-assessment of knowledge, Moodle, chemistry.

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK