Tematske steze konference Utrte poti vodijo v prihodnost

Konferenca Na poti do e-kompetentne šole - Utrte poti vodijo v prihodnost,  je namenjena prikazu standarda e-kompetentnega učitelja. Tematske steze konference in prispevki v njih zato izhajajo iz temeljnih e-kompetenc.

Razvojno in raziskovalno delo ter rešitve, izobraževanja in primeri iz prakse bodo prikazani v skladu z opisom posamezne e-kompetence posebna steza pa nosi naslov Izzivi.

Konferenca bo prikazala skupno delo učiteljev, vzgojiteljev, ravnateljev in drugih strokovnih delavcev v medsebojnem spoznavanju dosežkov, v medpredmetnem in sodelovalnem duhu z veliko vzajemnega učenja.

TEMATSKE STEZE

Prispevki v stezah prikazujejo strategije, rešitve in spoznanja, ki so nastala pri poučevanju in učenju ali vodenju šole/vrtca/dijaškega doma. Osrednja pozornost je namenjena didaktičnim pristopom, načinom in organizaciji dela v razredu/učni skupini oz. na šoli.

Današnji čas zahteva tudi večje odpiranje navzven in sodelovanje med šolo/vrtcem/dijaškim domom, učenci, starši in širšo skupnostjo, zato prispevki osvetljujejo primere, kako je to npr. moč doseči tudi z ustrezno, kritično in varno rabo oblačne in druge tehnologije in kakšna je ta drugačnost.

Prispevki izpostavljajo spoznanja in kritični razmislek pri uporabi prikazanih rešitev ter poudarjajo, kakšni so ob tem izzivi za naprej.

  • Kritično presojanje in izbiranje pripomočkov

Kako smiselno in kritično uporabiti strojno in programsko opremo, da ne bo sama sebi namen, ampak v podporo učno-vzgojnemu procesu in razvijanju tako digitalne kot tudi vseh ključnih vseživljenjskih kompetenc?

  • S sodelovanjem do znanja

Kako tehnologija in virtualna okolja omogočajo usvajanje in poglabljanje novih znanj s pomočjo učinkovitega komuniciranja in sodelovanja na daljavo z vsemi sodelujočimi v procesu izobraževanja?

  • S pravim izborom podatkov do dobre informacije

Kako se znajti v pestrosti raznovrstnih podatkov, ki nas vsak dan preplavljajo iz različnih virov, jih kritično ovrednotiti in preoblikovati v smiselno in uporabno informacijo?

  • Varno in etično omreženi

Kaj lahko storimo na področju etike in varnosti na spletu, ob možnih zlorabah otrok in mladih pri uporabi spletnih ali mobilnih tehnologij, kot tudi za pravno in etično nesporno objavo informacij?

  • Ustvarjanje in objavljanje

Kakšen vpliv imajo raznolika digitalna gradiva na poučevanje, učenje in znanje ter kakšna je drugačnost in inovativnost njihovega ustvarjanja, objave ter uporabe?

  • Učilna z IKT zidana

Kako se pri pouku z uporabo tehnologije osredotočiti na učečega se ter pri tem spodbuditi njegovo aktivno vlogo in doseganje taksonomsko višjih učnih ciljev, razvijanje zmožnosti vrednotenja, samovrednotenja in s tem trajnega znanja?

  • Izzivi

Kako se znajti v svetu pedagogike ena na ena, družabnih omrežij, vodenja šole v oblaku, kako razvijati medijsko pismenost in kako preživeti ob novoporajajoči tehnologiji?

 

 

 

Program konference

NOVICE SIRikt 2013

NAGRAJENKA
Med vsemi, ki so izpolnili spletni vprašalnik konference, smo izžrebali nagrajenko. Srečna dobitnica novega telefona je Jana Petek Volčanšek. Čestitke!

PIŠKOTKI
Spletna stran www.sirikt.si uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno delovanje. Več.

FOTOGALERIJA
Oglejte si utrinke dogajanja na konferenci, ki jih je ujelo oko foto-objektiva Več.

POSNETKI PREDAVANJ
Posnetke predavanj konference SIRikt 2013 najdete na programu konference SIRikt 2013. Več.

POSNETEK SPLETNE OKROGLE MIZE
Ste zamudili torkov dogodek - spletno okroglo mizo »Družabna omrežja so spremenila naše družbeno življenja, ali bodo preoblikovala tudi našo šolo?«? Posnetek dogajanja si lahko ogledate na povezavi.

POSNETEK VIDEOKONFERENČNEGA DNE
Posnetek videokonferenčnega dne si lahko ogledate na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS
Vabimo vas, da nas spremljate tudi preko družabnih omrežij:

Prispevki 2013

ZBORNIK