Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT
SirIKT 2008
Sirikt2008

Učenci in dijaki se predstavimo

Terminski plan VIDEOKONFERENCE

Kaj

Vseslovenska videokonferenca Učenci in dijaki se predstavimo.

Kdaj

V torek, 15. 4. 2008, bo od 9. ure dalje v okviru konference SIRIKT 2008.

Cilj

Z dogodkom želimo spodbuditi učence in dijake k medsebojnemu spoznavanju in sodelovanju (debata, izmenjava mnenj in pričakovanj o lastnem izobraževanju) ob uporabi novih tehnologij. Izbor teme predstavitve naj bo zanimiv za širšo skupnost, saj bodo v videokonferenčnem povezovanju sodelovali vzgojno-izobraževalni zavodi različnih stopenj in iz različnih regij.

Ministrstvo za šolstvo in šport je v preteklih letih preko štirih javnih razpisov s sobnimi H.323 videokonferenčnimi sistemi opremil 120 vzgojno-izobraževalnih zavodov - VIZ (osnovne šole, srednje šole, dijaški domovi, fakultete). S tem vabilom želimo vzpodbuditi uporabo teh sistemov za pogostejše medsebojno komuniciranje.

Vsebina

Učenci in dijaki naj pripravijo in izvedejo 5-minutno predstavitev teme po svojem izboru, nato sledi 10-minutni pogovor o predstavljeni temi z ostalimi sodelujočimi.

Predlagane teme

 • S čim se lahko pohvalim? (IKT v šoli in doma)
 • Virtualni prijatelji
 • Moja šola prihodnosti

Tehnični pogoji

Za sodelovanje s prispevki na videokonferenčnem dogodku niso zahtevani nobeni tehnični pogoji. V primeru, da vzgojno-izobraževalni zavod:

 • ne razpolaga z ustrezno videokonferenčno opremo za sodelovanje v videokonferenci, naj v prijavi to posebej označi. Organizator videokonference bo zagotovil prostor in opremo na drugi lokaciji (npr. sosednja šola),
 • ima lastno videokonferenčno opremo, naj v prijavi natančno opiše tehnične specifikacije svoje opreme, da jo bo organizator lahko vključil v videokonferenco.

Predvidena oprema, ki je potrebna za sodelovanje v videokonferenci, je naslednja:

 • H.323 videokonferenčni sistem:
  • sobni H.323 videokonferenčni sistem ali
  • H.323 videokonferenčna programska oprema na PC (Polycom PVX ali VCON vPointHD – cena okoli 100 EUR) in spletna USB kamera
 • vsaj 512/512 kbit/s (simetrično) internetno povezavo na Arnes

Vsak vzgojno-izobraževalni zavod, ki bo v takšnem videokonferenčnem srečanju sodeloval prvič bo opravil individualno testiranje videokonferenčne povezave z Arnesovim centrom za multimedijske storitve ([email protected]) najkasneje med 17. in 31. marcem 2008. To testiranje je potrebno:

 • zaradi prenastavitve omrežne opreme (usmerjevalnika) posameznega VIZ: filtre, ki ščitijo omrežje posameznega VIZ-a je potrebno za IP videokonferenčnega sistema na VIZ primerno odpreti za omogočitev H.323 videokonferenčnih protokolov;
 • za ureditev QoS organizacijam, ki nimajo hitre (optične) povezave na Arnes (imajo ADSL oz. PPPoE DSL ali CATV povezave). Potrebno je nastaviti višjo prioriteto videokonferenčnega prometa pred ostalim internetnim prometom na povezavi VIZ-a do interneta (QoS);
 • za vključitve videokonferenčnega sistema VIZ-a v mednarodno videokonferenčno omrežje (GDS). Videokonferenčni sistem VIZ-a se registrira na Arnesov "gatekeeper" strežnik in se mu dodeli stalna mednarodna GDS videokonferenčna klicna številka.

Med 1.4 in 8.4 2008 bo opravljeno testiranje z vsemi prijavljenimi VIZ-i po vnaprej določenem vrstnem redu.

10.4.2008 bo opravljen še skupni preizkus vseh sodelujočih hkrati.

Rok in način prijave

Vsak vzgojno-izobraževalni zavod se prijavi s pomočjo spletnega obrazca najkasneje do 14. 3. 2008. Rok za prijavo je bil podaljšan do 21. 3. 2008.

Obrazec se nahaja na strani http://www.sirikt.si/videokonferenca-prijava.html
Ob prijavi je potrebno izpolniti vse podatke. Vzgojno-izobraževalni zavod, ki želi pri svoji predstavitvi uporabiti računalniško predstavitev (video, e-prosojnice, ...), mora le-to poslati najkasneje do 4.4.2008 na elektronski naslov [email protected]

Videokonferenco bodo lahko vse organizacije in posamezniki spremljali pasivno s pomočjo spletnega brskalnika. Na spletnih straneh Arnesovega Centra za podporo multimedijskim storitvam je nekaj primerov takšnih videokonferenc (http://www.arnes.si/video/vod/).

Za ogled videokonferenc niso potrebne dodatne nastavitve. V kolikor pa bi imeli težave z videom, se na strani http://www.arnes.si/video/vcg/navodila_vcg.html nahajajo navodila za prenos ustreznega kodeka na vaš računalnik.

Programski odbor konference SIRIKT 2008