Sirikt2010 > Program

Navodila za pripravo predstavitev

Avtorji prispevkov, kratkih predstavitev in posterjev (v nadaljevanju prispevki), predstavljajo svoje prispevke v sekcijah. Bodite pozorni na urnik in trajanje predstavitev ter razpored prostorov.

Vsaj en avtor prispevka se mora moderatorju sekcije javiti najmanj 15 min pred začetkom sekcije. Moderator predstavitve je odgovoren, da se sekcijo izvede v predvidenem času, kar pomeni, da lahko moderator predstavitev tudi skrajša, npr. če so v 1 uri 4 prispevki, je za predstavitev prispevka namenjeno le do 15 min, vključno z diskusijo. Zato vas prosimo, da upoštevate časovni okvir že pri pripravi predstavitve.

Vse predstavitve bodo izvedene na računalnikih organizatorja. Vsi predstavitveni prostori bodo opremljeni s prenosnimi računalniki z operacijskim sistemom Windows 7 in MS Office 2007. Na računalnikih bosta naložena brskalnika Internet Explorer in Mozilla Firefox ter program Acrobat Reader.

V primeru, da potrebujete dodatno programsko opremo, le-to sporočite najkasneje do 19. 3. 2010 na elektronski naslov sirikt@sio.si, kot zadevo pa navedite »Programska oprema SIRIKT« .

Zaradi financiranja projekta e-šolstva (iz sredstev ESS), v okviru katerega je organizirana tudi konferenca SIRIKT, morajo biti vse predstavitve pripravljene po predlogi (predloga predstavitve).

Vse predstavitve je potrebno najkasnje do 26. 3. 2010 posredovati na naslov sirikt@sio.si. Predstavitev poimenujte s številko prispevka (ID) in priimkom prvega avtorja – npr. 102_Novak.ppt. Pri priimkih s šumniki le-te nadomestite s sičniki.

Ne pozabite se kot predavatelj prijaviti na konferenco (prijava).

S spoštovanjem,

programski odbor SIRIKT 2010

Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport. Copyright © - ARNES, avtor znaka - Tomaž Lavrič