Prenova spletišča "Uporabna geografija"

Prenova spletišča "Uporabna geografija"

od Tatjana Kikec -
Število odgovorov: 0

Spoštovani učitelji in učiteljice!

V letošnjem letu bomo izvedli prenovo in izpopolnitev spletišča Uporabna geografija, ki je bilo sprva, od leta 2010, namenjeno snovanju in izvajanju šolskih ekskurzij, po razširitvi in prenovi leta 2018 pa je dobilo sedanji, širši namen. Povezava do spletišča: http://uporabna.geografija.si/

Na vas se obračamo s prošnjo, da nam s pomočjo spletnega vprašalnika https://1ka.arnes.si/uporabnageografija sporočite svoje dosedanje izkušnje ter predvsem želje o spremembah spletišča in tamkajšnjih orodij (aplikacij).  Pri prenovi želimo kolikor je le mogoče slediti vašim željam in potrebam, zlasti z vidika uporabe v šoli, a tudi v delovanju lokalnih skupnosti, ali pri vašem zasebnem raziskovanju Slovenije.

K prenovi lahko pomembno prispevate tudi s posredovanjem tega sporočila svojim kolegom in znancem - geografom ter drugim, ki pri svojem delu uporabljajo, ali bi lahko uporabljali orodja na spletišču. Med dosedanjimi uporabniki so namreč tudi zgodovinarji, arheologi, umetnostni zgodovinarji, biologi, učitelji slovenščine, književnosti, športne vzgoje in drugi.

Za odziv na vabilo se vam vnaprej zahvaljujemo, obenem pa se opravičujemo, če ste vabilo prejeli večkrat.

Ekipa za izvedbo izpopolnitve spletišča:
Marko Krevs (koordinator), Blaž Repe, Mirsad Skorupan, Tatjana Kikec, Mitja Podreka, Maša Planinc