Skupnost SIO

    
        
          
          
                
          
          

Na tem spletišču svetujemo uporabo AAI-računov. Uporabniško ime in geslo pridobite na svoji organizaciji. Če to ni mogoče, lahko uporabite tudi druge načine prijave spodaj.
Učenci nujno uporabljajte samo ta način prijave! Za prijavo kliknite na zgornjo sliko (z napisom AAIPRIJAVA).         

     
   

Navadna Prijava

Piškotki morajo biti omogočeni v vašem brskalniku

Nekateri predmeti morda omogočajo dostop gostom

Prvi obisk

Nimate AAI-računa in je to vaš prvi obisk?

Za dostop do strani si morate ustvariti nov uporabniški račun. Vsak posamezni predmet ima lahko tudi enkratni "ključ za vpis", ki ga boste potrebovali kasneje. Tu so koraki:

  1. Izpolnite obrazec Nov račun z vašimi podrobnostmi.
  2. Elektronsko sporočilo bo nemudoma poslano na vaš e-poštni naslov.
  3. Preberite e-poštno sporočilo in kliknite na spletno povezavo v sporočilu.
  4. Vaš račun bo potrjen in prijavljeni boste.
  5. Nato izberite predmet, v katerem želite sodelovati.
  6. Če boste pozvani k vnosu "ključa za vpis" - uporabite tistega , ki vam ga je dal vaš izvajalec. S tem boste "vpisani" v predmet.
  7. Sedaj lahko dostopate do celotnega predmeta samo z uporabniškim imenom in geslom.