Poziv k prijavi na tekmovanji za osnovnošolce in srednješolce s področja geografije v šolskem letu 2023/2024

Poziv k prijavi na tekmovanji za osnovnošolce in srednješolce s področja geografije v šolskem letu 2023/2024

od Borut Stojilković -
Število odgovorov: 0

Spoštovani!

Zavod Republike Slovenije za šolstvo v skladu s Pravilnikom o tekmovanjih s področja geografije v šolskem letu 2023/2024 razpisuje:

Tekmovanje za osnovnošolce in tekmovanje za srednješolce s področja geografije na temo GEOGRAFIJA ZAVAROVANIH OBMOČIJ.

Tekmovanji sta sestavljeni iz obveznega pisnega dela na šolski stopnji ter obveznega pisnega in terenskega dela na državni stopnji. Šolska stopnja je sestavljena iz sklopa A (obča in regionalna geografija) in sklopa B (vsebine iz virov in literature); na državni stopnji je dodan še sklop C (terenski del tekmovanja).

Tekmovanje za osnovnošolce poteka na dveh stopnjah v dveh tekmovalnih skupinah: Osnovna šola A (8. in 9. razred) in Osnovna šola B (6. in 7. razred); tekmovanje za srednješolce pa prav tako na dveh stopnjah in v skupinah Srednja šola A (več kot 140 ur pouka geografije v programu) in Srednja šola B (140 ali manj ur pouka geografije v programu).

Posamezni stopnji tekmovanja bosta izvedeni:

  • šolska stopnja tekmovanja v torek14. novembra 2023, ob 13. uri,
  • državna stopnja tekmovanja v soboto6. aprila 2024, ob 9. uri.

Tekmovanji potekata v skladu s Pravilnikom o tekmovanjih s področja geografije in navodili za izvedbo. Podprti sta z informacijskim strežnikom DMFA. Priporočila, obvestila o poteku tekmovanja in vsa aktualna navodila bo Državna tekmovalna komisija sproti objavljala na spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.

Državna tekmovalna komisija s tem pozivom predpisuje seznam virov in literature. Za državno stopnjo tekmovanja se upoštevajo tudi viri in literatura s prejšnje stopnje.

Poleg predpisane literature so lahko na tekmovanju vključene tudi splošne geografske in aktualne vsebine, povezane s predpisano tematiko, in na državni stopnji tudi lokacijo tekmovanja.

Želimo vam prijetno raziskovanje in uspešno delo.

Poziv (za tisk)

Dr. Borut Stojilković