AKTUALNO: pred Mednarodnim dnevom strpnosti

AKTUALNO: pred Mednarodnim dnevom strpnosti

by Jožica Gramc -
Number of replies: 0

Mednarodni dan strpnosti (16. november) je spominski dan, ki ga je v Deklaraciji o načelih strpnosti razglasila Generalna konferenca UNESCO na svojem zasedanju 16. novembra 1995. Razglasitev je sovpadala s 50. obletnico nastanka UNESCA in podpisa Unescove ustave 16. novembra 1945.

Deklaracija o načelih strpnosti, ki so jo sprejeli ob razglasitvi dne, v preambuli poudarja zaskrbljenost zaradi vzpona dejanj nestrpnosti, nasilja, terorizma, ksenofobije, agresivnega nacionalizma, rasizma, antisemitizma, izključevanja, marginalizacije in diskriminacije, ki so uperjena proti nacionalnim, etničnim, verskim in jezikovnim manjšinam, beguncem, priseljenim delavcem, priseljencem in ranljivim skupinam znotraj družb, kot tudi dejanj nasilja in ustrahovanja, ki so zagrešena nad posamezniki, ki uveljavljajo svojo svobodo mišljenja in izražanja.

V ustavni preambuli UNESCA med drugim tudi piše: »Če naj se mir ne razblini, mora biti zgrajen na temeljih intelektualne in moralne solidarnosti človeštva.«

Mednarodni dan strpnosti je priložnost, ko lahko ponovno ozavestimo pomen strpnih odnosov v družbi in izpostavimo problematiko nestrpnosti.

Vir: Mednarodni dan strpnosti - Wikipedija, prosta enciklopedija (wikipedia.org)

KONTEKST: didaktični izzivi pri predmetu Družboslovje/ozaveščanje dijakov o različnih oblikah nestrpnosti ter spodbujanju strpnosti, razumevanju in sprejemanju drugačnosti, spodbujanju medsebojnega spoštovanja, prijateljstva in sodelovanja/ Dinamika in kompleksnost današnjega časa terjata ponovne premisleke o temeljnih kategorijah našega bivanja. Spreminja se pogled na osebne in družbene konstitutivne dimenzije, ki vplivajo na razumevanje naših identitet, prostora in časa. Soočeni smo s številnimi izzivi, ki temeljito spreminjajo način življenja in dela. Danes se v šolah pogosto zanemarja in upošteva pomen socialne in emocionalne dimenzije, skozi katere učenci pridobivajo izkušnje in razvijajo odnose do drugih; razvijajo samospoštovanje, samozaupanje in tako bolj razumejo različne socialne okoliščine in svojo socialno odgovornost.

MISEL: »Nihče se ne rodi s sovraštvom do druge osebe zaradi barve kože, porekla ali vere. Ljudje se naučijo sovražiti in če se lahko naučijo sovražiti, jih je mogoče naučiti ljubiti, kajti ljubezen prihaja v človeško srce bolj naravno kot njegovo nasprotje. « – Nelson Mandela

V razmislek: Tolerance Is... - YouTube

Veseli bomo povratnih informacij o vaših vsakodnevnih  prizadevanjih za razvijanje vrednot kulture sobivanja: za več strpnosti pri pouku, na šoli in v različnih skupnostih v državi.