Mednarodni dan prostovoljstva

Mednarodni dan prostovoljstva

by Jožica Gramc -
Number of replies: 0

Današnji mednarodni dan prostovoljstva, 5. december, je dobra priložnost, da v ospredje pozornosti postavimo prostovoljce in njihov pomen za blaginjo družbe. Mednarodni dan prostovoljstva je razglasila Organizacija združenih narodov na 40. zasedanju generalne skupščine z resolucijo leta 1985. Od takrat se vlade, Združeni narodi in civilnodružbene organizacije pridružujejo prostovoljkam in prostovoljcem iz vsega sveta pri praznovanju 5. decembra.

Prostovoljstvo v Sloveniji ima dolgo tradicijo, je pomemben socialni korektiv družbe, prispeva k povezovanju organizacij in ljudi v lokalnih skupnostih ter omogoča ljudem, da si skozi prostovoljsko delo pridobijo neprecenljive izkušnje. »Zaradi prostovoljstva je svet boljši kraj za življenje za vse, je spomnil izvršni direktor Slovenske filantropije Franci Zlatar. Po njegovih besedah nas podnebne spremembe, pandemija covida-19, migracije in naraščajoče neenakosti vse pozivajo, da moramo sodelovati pri razvijanju rešitev za skupne razvojne izzive in skupno dobro.« Slogan dneva: »Skupaj ukrepajmo zdaj«  poudarja še zlasti vlogo SF pri krepitvi solidarnosti.

Slovenska filantropija poudarja še: za svetlejšo prihodnost planeta moramo delovati skupaj in zdaj.

Več na spodnjih povezavah:

Mednarodni dan prostovoljstva 2020 – Slovenska filantropija

Slovenska filantropija praznuje 30 let: zapis predsednice, Anice Mikuš Kos – Slovenska filantropija

Slovenska filantropija: Za svetlejšo prihodnost planeta moramo delovati skupaj in zdaj - RTV SLO

»Prostovoljstvo je vrednota. Biti prostovoljec pomeni biti neizmerno bogat, ker s prostovoljskim delom pomagamo drugim, izboljšujemo svet in skrbimo za boljši jutri. Biti prostovoljec pomeni biti in živeti,« so sporočili z Rdečega križa Slovenije. Prostovoljstvo je namreč eno od osnovnih načel Rdečega križa.

Prostovoljstvo prinaša v vzgojo in izobraževanje udejanjanje pomembnosti sodelovanja, povezovanja za doseganje skupnih ciljev, medsebojne podpore, pomoči šibkejšim, spoštovanja drugačnosti, razumevanja in sprejemanja medgeneracijskih in medkulturnih različnosti.

Didaktični izzivi pri predmetu družboslovje/ Sodobne civilne družbe predpostavljajo aktivne državljane, ki so motivirani in zmožni najrazličnejših oblik družbenega udejstvovanja in sodelovanja. Pri tem je ključnega pomena udejanjanje idej in pobud v različnih oblikah in okoliščinah, med drugim tudi v okviru civilne družbe. Ob tem mladi razvijajo občutljivost za zaznavanje aktualnih problemov šole in družbenega okolja, kot tudi učinke na življenje v različnih skupnostih.

Prostovoljstvo v VIZ pomaga krepiti zavedanje o vzajemni soodvisnosti in pozitivno vpliva na vse vključene, kar se odslikava v kulturi sobivanja. Ponuja različne možnosti za razvoj novih pedagoških strategij in oblik dela, ki pripomorejo k razvoju ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja in predstavlja neprecenljivo polje neformalnega in priložnostnega učenja.

S pomočjo prostovoljcev in prostovoljskega dela se uresničujejo vrednote solidarnosti, strpnosti in medsebojnega razumevanja.

Primer dobre prakse: mentorici s prostovoljci Meti Štrumbelj iz OŠ Komenda Moste, nagrajenki natečaja »Obrazi človečnosti: vzgoja za solidarnost – solidarnost povezuje«  je uspelo z angleškimi skavti soustvariti ukrajinsko/slovensko/angleški video slovar, na katerega so zelo ponosni.

https://www.youtube.com/watch?v=bKN85mg1bNk&t=12s