ANGAŽIRANO : Pišem za pravice 2022

ANGAŽIRANO : Pišem za pravice 2022

by Jožica Gramc -
Number of replies: 0

Spet je prišel čas, ko pišemo apele, podpisujemo peticije in ustvarjamo solidarnostna sporočila v okviru globalne akcije Pišem za pravice.

Dogodek Pišem za pravice poteka v več kot 200 državah in ozemljih po vsem svetu. Organizira ga Amnesty International.

Na sto tisoče posameznikov piše apele in solidarnostna sporočila za posameznike in skupine, ki so v nevarnosti ali so jim kršene pravice.

Več po tem na  Pišem za pravice 2022 | Amnesty Slovenija, Šola človekovih pravic | Amnesty International Slovenija  in v priponki.

KONTEKST/ didaktični izzivi pri predmetu  Družboslovje/ aktualne teme pri družboslovju,odpirati drugačne poglede na učenje in poučevanje predmeta

S pisanjem pisem za ogrožene posameznike in skupine, ki so jim kršene človekove pravice, mladi razvijajo znanja, kot so razumevanje človekovih pravic, razvijajo empatijo in solidarnost za ljudi iz drugih držav in kultur, so opolnomočeni za aktivno državljanstvo in razvijajo komunikacijske sposobnosti - skozi razpravo, analizo in pisanje.

Aktivnosti, ki temeljijo na participatorni metodologiji, so zasnovane tako, da se učitelji na šoli lahko tudi  medpredmetno  povežejo, npr. s slovenščino, angleščino in drugimi  tujimi  jeziki, geografijo, sociologijo, zgodovino...  zgolj kot del učne ure ali pa večdnevni vsešolski projekt.

Na spletni strani http://sola.amnesty.si/maraton-pisanja-apelov

so na voljo številna brezplačna gradiva:

predlog delavnice, predstavitve v PowerPointu, kratki filmi, napotki in ideje ter primere aktivnosti šol, ki so sodelovale v minulih letih.

Vabljeni pa tudi, da si preberete in ogledate utrinke s šol kot spodbudo, da se odločite za sodelovanje pri pisanju apelov.

Naše besede imajo moč!

Uporabimo jih in opozorimo na kršitve človekovih pravic.

 Vabimo vas, da se tudi na vaši šoli pridružite vsakoletni mednarodni akciji pišem za pravice.