7. NACIONALNA KONFERENCA GLOBALNEGA UČENJA: DEKOLONIZACIJA VEDNOSTI

7. NACIONALNA KONFERENCA GLOBALNEGA UČENJA: DEKOLONIZACIJA VEDNOSTI

by Jožica Gramc -
Number of replies: 0

7. NACIONALNA KONFERENCA GLOBALNEGA UČENJA: DEKOLONIZACIJA VEDNOSTI

KDAJ in KJE: 17.11.2022,

Dvorana dijaškega doma Tabor, Kotnikova 4, Ljubljana

PROGRAM konference

PRIJAVE   sprejemajo do 14.11.2022 oziroma do zapolnitve mest.

Vabljeni  na že  7. Humanitasovo nacionalno konferenco globalnega učenja.

Osrednja tema letošnje konference bo dekolonizacija vednosti.

Letošnja konferenca globalnega učenja nas bo popeljala skozi zgodovinske tokove, trende izobraževanja in produkcije vednosti, ki so pripeljali do nepredstavljivih globalnih neenakosti,

 vedno bolj prisotnih in občutnih tudi v naših neposrednih lokalnih okoljih.

Degradacija okolja in podnebna kriza.

Nova območja vojn in povečan obseg prisilnih migracij.

Naraščajoče neenakosti in revščina, negotova oskrba s pitno vodo in preskrba s hrano.

Povišane ravni tesnobe in depresije. Razraščanje sovražnosti do manjšinskih skupin in krepitev sovražnega govora.

Kot izobraževalci_ ke, imamo priložnost, hkrati pa tudi odgovornost razvijati bolj informirane in celovitejše odzive na edinstvene izzive našega časa. 

Letošnja tema konference nas bo tako podprla pri boljšem razumevanju kompleksnosti medsebojno povezanih delov našega sveta in s tem spodbudila k raziskovanju in odkrivanju primernih pristopov in odzivov, s katerimi lahko (z)gradimo pravičnejšo in odpornejšo sedanjost in prihodnost, ki ne bo temeljila na ponavljanju že utečenih zgodovinsko pogojenih neenakosti.

Vir: Društvo HUMANITAS

KONTEKST: didaktični izzivi pri DRUŽBOSLOVJU/ razvijati sposobnost za samostojno in kritično razmišljanje o temeljnih aktualnih izzivih sodobne družbe; (dijaki: s pomočjo različnih virov raziščejo, opišejo vzroke in posledice ter iščejo rešitve različnih aktualnih izzivov, kot so rast prebivalstva, humanitarne krize ter krizna žarišča, migracije, socialna neenakost, podnebne spremembe, trajnostna oskrba s hrano, trajnostna mobilnost, epidemije ter spreminjanje nežive in žive naravne raznovrstnosti;

Vir: KZ za DRU, 2021