Spletna učilnica je namenjena vsem sodelujočim v regijskih aktivih s področja preprečevanja nasilja v VIZ.

OnlineSpletno predavanje dr. Viktorija Florjančič.

Spletna učilnica je namenjena za pripravo na izvajanje aktivnosti v okviru projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022. 

V sklopu učilnice bo obravnavana naslednja teme: sodelovanje med člani tima, med timi VIZ, izmenjava znanj in izkušenj, podpora timom ter soustvarjanje spodbudnega in učinkovitega učnega okolja.

Spletna učilnica je  namenjena ravnateljem ekspertom za namene priprave na izvajanje svetovanj. 

 


Vmesne aktivnosti udeležencev po delavnici VKO.