Spoštovani,
zaradi črpanja sredstev Evropskih strukturnih skladov bomo med predavanji naredili nekaj zaslonskih posnetkov, ki jih bomo uporabili le za dokumentacijo, ki jo moramo oddati na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Z vstopom v e-učilnico se strinjate z uporabo zaslonskih posnetkov za dokumentacijo. Prosimo za razumevanje.

Spoštovani,
zaradi črpanja sredstev Evropskih strukturnih skladov bomo med predavanji naredili nekaj zaslonskih posnetkov, ki jih bomo uporabili le za dokumentacijo, ki jo moramo oddati na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Z vstopom v e-učilnico se strinjate z uporabo zaslonskih posnetkov za dokumentacijo. Prosimo za razumevanje.

Spletna učilnica je namenjena za pripravo na izvajanje aktivnosti v okviru projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022. 

V sklopu učilnice bo obravnavana naslednja teme: sodelovanje med člani tima, med timi VIZ, izmenjava znanj in izkušenj, podpora timom ter soustvarjanje spodbudnega in učinkovitega učnega okolja.

Spoštovani,

zaradi črpanja sredstev Evropskih strukturnih skladov bomo med predavanji naredili nekaj zaslonskih posnetkov, ki jih bomo uporabili le za dokumentacijo, ki jo moramo oddati na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Z vstopom v e-učilnico se strinjate z uporabo zaslonskih posnetkov za dokumentacijo.

Prosimo za razumevanje.


Spletna učilnica je namenjena za pripravo na izvajanje aktivnosti v okviru projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022. 

V sklopu učilnice bo obravnavana naslednja teme: sodelovanje med člani tima, med timi VIZ, izmenjava znanj in izkušenj, podpora timom ter soustvarjanje spodbudnega in učinkovitega učnega okolja.