OPK je spletno središče programa Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela UZK na področju VIZ.