Spletna učilnica je namenjena izmenjavi znanja in dobrih praks med vrtci in šolami v programu Do kakovosti s samoevalvacijo.

Spletna učilnica je namenjena izmenjavi znanja in dobrih praks vrtcev in šol, vključenih v program Do kakovosti s samoevalvacijo.