Sirikt2010 > Organizers

Organizers

        

      

Co-organizers:

           

Contacts:

Head of Program Committee:                                Organizing Committee:

Viktorija Sulčič                                                         sirikt@sio.si
viktorija.sulcic@guest.arnes.si

Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport. Copyright © - ARNES, avtor znaka - Tomaž Lavrič