Sirikt2010 > Location

Location

The SIRIKT 2010 conference will take place in the Kompas hotel in Kranjska Gora. Accommodation capacity has been reserved in the Kompas hotel and in three other hotels in the centre of Kranjska Gora.

Hotel Kompas

If you are coming to Kranjska Gora from the direction of Ljubljana , you must drive on the main road passed Kranjska Gora and turn left at the sign that says "Kranjska Gora, Smučišče". The Kompas hotel is the first bigger building on the left hand side.

 Source: Najdi.si zemljevid

Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport. Copyright © - ARNES, avtor znaka - Tomaž Lavrič