Primorska Slovenija


slovar se bo nanašal na različne termine na temo regije.
Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

F

fliš

... je kamnina, zmes peščenjakov, skrilavcev, apnencev, ki je slabo odporna na zunanje vplive.

S

soline

... so umeten habitat ustvarjen zaradi pridolovanja soli.

Submediteransko podnebje

-- je podnebje v JZ Sloveniji, kjer so zimske povprečne temperature nad ničlo, poletja pa vroča, višek padavin pade v pozni jeseni.