Oris poglavij

 • Splošno

  Ekskurzija je primerna tako za osnovno kot srednjo šolo.
  Začnemo v izhodiščni točki - kraju šolanja.
  Dijaki lahko pripravijo referate, včasih je to lahko duhomorno, ali pa jih učitelji zadolžijo pri posameznih predmetih; tako, da je ena skupina:
  - literarna
  - umetnostna
  - zgodovinska
  - biološko - kemijska
  - geografska.
  Vsaka skupna ima svojo zadolžitev, izkupičke le teh predstavijo v razredu. prisotnih je lahko več učitelje in izvede se lahko primer timske ure.

  Avtor ekskurzije: Katarina Bola Zupančič

 • Vrhnika

  Literarni postanek:
  - sprehod na Klenec mimo Cankarjeve hiše (možen ogled)
  - pri cerkvi SV. Trojice skupina dijakov pove legendo
  - začetek izpolnjevanja UL literarne skupine

  Geografska skupina skrbi tudi za fotografski material.


 • Sečovlje

  - voden ogled solin

  - dijaki dobijo navodila; naberejo halofite, sledijo besedam vodnika, odgovarjajo na špripravljena vprašanja

  - fotografirajo. dokumentirajo
 • Piran

  - voden sprehod po mestu
  - prosto za kosilo
  - vaja kartiranje funkcij v naselju; pomembno zaradi varnosti, saj v mestu skoraj,da ni prometa

  - dokumentiranje
  - izpolnjevanje UL zgodovinske skupine
 • Hrastovlje

  Hrastovlje

  - ogled cerkvice v Hrastovljah
  - dokumetiranje

  - umetniškja skupina skrbi za beleženje informacij

  Mrtvaški ples • Trbovlje

  Poročanje skupin v razredu lahko poteka na več načinov:
  - pripravijo plakate, ppt in poročajo pred oddelkom ali
  - pripradniki skupine pripravijo poročanje in so na to po modelu sodelovalnega ućenja iz ekspertnih skupin razdeljeni v matično, kjer vse skupine predtsvijo svojo tematiko, vse skupaj spremlja posneto fotografsko gradivo.