fliš

... je kamnina, zmes peščenjakov, skrilavcev, apnencev, ki je slabo odporna na zunanje vplive.

» Primorska Slovenija