Nove možnosti za stanovsko organiziranje

Nove možnosti za stanovsko organiziranje

od Igor Lipovšek st. -
Število odgovorov: 1

Ker je MIZŠ ukinilo plačevanje študijskih srečanj, se bomo učitelji geografije morda srečali zgolj na katerem od seminarjev in na tekmovanju. Premalo za geografe, ki so med študenti in tudi v javnosti prepoznani kot zgled nesamotarjev in neindividualistov.

Seveda pa je pametno biti povezan tudi takrat,  ko v kraju prijavljate kak raziskovalni projekt, pripravljate krajevni zbornik....

ZGS po novem ponuja možnost POSAMIČNE VČLANITVE, kar je posebej primerno  za območja, kjer geografskih društev ni, lahko pa za občasne dejavnosti ustanavljate skupine ad-hoc.

Berite sporočilo predsednika:

Spoštovane kolegice in kolegi,

 lanskoletni popravki statuta omogočajo včlanjevanje v Zvezo geografov Slovenije (ZGS) tudi posameznikom. Prej so se lahko včlanjevala le društva. Posamezniki kot člani imajo sicer omejeno vlogo pri upravljanju ZGS, imajo pa možnost organiziranja v regionalne sekcije, dobijo dve številki Geografskega vestnika in štiri (ena je običajno dvojna) številke Geografskega obzornika. Omogočeno je tudi sodelovanje v komisijah ZGS ipd. Letna članarina je 35 €.

Torej:

     /Notranjci, Dolenjci, Korošci in Primorci/, /vsi od vsepovsod, kjer društev ni, vsi v Zvezo .../

 Prijavnico najdete na domači strani ZGS (Postani član ...

<http://zgs.zrc-sazu.si/sl-si/zveza/postani%C4%8Dlan.aspx>). Prijazno vabljeni. Če se vas najde 5 dejavnih z zamislijo, da bi imeli regionalno sekcijo in veste kaj boste počeli, bomo poskrbeli za to, da bo sekcija formalno ugledala luč življenja, ali bo tudi preživela, pa je odvisno od tega, če boste dejavno uresničevali zastavljene načrte.

 

Na zadnjem občnem zboru, 13. 3. sem bil ponovno, tokrat za 4 letni mandat, za predsednika Zveze izvoljen Stanko Pelc, prav tako so bili izvoljeni na novo člani Izvršnega odbora: Lucija Miklič Cvek, dr. Blaž Repe, dr. Mimi Urbanc, Marjan Luževič in Matjaž Geršič; še od prej pa so po funkciji ostali člani: prejšnji predsednik in oba urednika dr. Matej Gabrovec, dr. Simon Kušar in dr. Matija Zorn. Nadzorni odbor po novem sestavljajo Dr. Vladimir Drozg, Tatjana Kikec in Rožle Bratec Mrvar, disciplinski komisiji predseduje Igor Lipovšek, člana pa sta dr. Simon Kušar in dr. Uroš Horvat.

Glede na to, da se je izkazala z zavzetim in uspešnim delom, si je podaljšanje delovanja prislužila Komisija za hidrogeografijo ZGS <http://zgs.zrc-sazu.si/sl-si/zveza/organizveze/komisijazahidrogeografijo.aspx>,

ki jo po novem zastopajo  dr. Peter Frantar kot predsednik in mag.Marjan Bat, dr. Mitja Bricelj, Marjan Jarnjak, Mojca Robič, Tajan Trobec in  mag. Florjana Ulaga, kot člani, pri njihovem delu pa lahko seveda sodelujete vsi, ki imate s tem področjem geografskega poučevanja in/ali preučevanja posebno veselje.

 Na novo smo ustanovili Komisijo za politično geografijo ZGS v sestavi dr. Anton Gosar, predsednik ter dr. Milan Bufon, dr. Damir Josipović, dr. Matjaž Klemenčič, dr. Miha Koderman, dr. Lučka Lorber, dr. Boštjan Rogelj in dr. Jernej Zupančič kot člani. Tudi tej komisiji bo še kako prav prišel vsakdo, ki je voljan delati na tem področju. Komisija že dejavno sodeluje v pripravah na mednarodno konferenco ob stoletnici začetka prve svetovne vojne "EAST - WEST BORDERSCAPES. IMPRINTS OF THE FIRST WORLD WAR ON THE EUROPEAN BORDER LANDSCAPES", ki bo oktobra v Trstu in Kopru.

Sprejeli smo tudi odločitev, da je dr. Anton Gosar kandidat ZGS za eno od podpredsedniških mest v Mednarodni geografski zvezi (IGU <http://www.igu-online.org/site/>).

Lepo vas pozdravljam in ponovno vabim, da se nam pridružite v naši stanovski organizaciji oziroma v enem od društev, ki so že njeni člani,

Stanko Pelc

 

V odgovor na Igor Lipovšek st.

Novo na spletu - portal GEOGRAFIJA SLOVENIJE

od Igor Lipovšek st. -

Spoštovani geografi, spoštovane geografinje!

Geografija Slovenije je projekt, s katerim želimo širši tako strokovni kot tudi laični javnosti približati geografske vsebine, ki so vezane na območje Slovenije. Naša vizija je, da postanemo osrednji geografski portal Slovenije. 

Projekt je trenutno še v začetni fazi. Nedavno smo vzpostavili facebookovo stran Geografija Slovenije, kjer smo pričeli z objavljanjem zanimivih geografsko povezanih fotografij, ki smo jim dodali krajše opise.

15. 11. 2015 ob 20. uri smo odprli še spletno stran, ki bo predstavljala središče portala.

Pokrivali bomo tako občo kot regionalno geografijo. Z vašo pomočjo bomo objavljali zanimive in kakovostne raziskovalne naloge in članke, specifične geografske pojave pa bomo prikazali s pomočjo fotografij. Lotili se bomo geografskih predstavitev krajev in objavljali bomo strokovne intervjuje. Velik poudarek bomo dali ažurnosti, zato bomo skušali slediti aktualnemu geografskemu dogajanju, pri čemer se bomo povezali z geografskimi društvi.

Vljudno vas vabimo k sodelovanju in soustvarjanju vsebine. Za vse dodatne informacije, predloge, mnenja in kritike smo na voljo na elektronskem naslovu info@geografijaslo.com 

Prijazen pozdrav v imenu ekipe Geografija Slovenije

http://www.geografijaslo.com/

https://www.facebook.com/geografijaslo/