Družabni kotiček

Regijsko tekmovanje

Regijsko tekmovanje

od Andreja Boltežar -
Število odgovorov: 10
Pri fiziki se kregamo z organizatorji tekmovanja, da je pretežko. Pri geografiji se mi zdi, da je prelahko.
Se tudi vam zdi prelahko?
V odgovor na Andreja Boltežar

Odg: Regijsko tekmovanje

od Mateja Krumpak -
Geografsko tekmovanje je iz leta v leto bolj čudno zastavljeno. Da je prelahko, se sploh NE!!! strinjam. Odgovori, ki jih predvidijo, so tako nemogoče postavljeni, po vrhu še napačni, glede na članke, ki so jih dijaki prebrali. Tudi o strokovnosti vprašanj ne bi želela razpravljati.
Hkrati pa postavljam vprašanje glede števila dijakov, ki se lahko udeležijo regijskega tekmovanja. V pravilih, ki so objavljena na spletni strani je zapisano, da je maksimum kandidatov iz ene šole 4 (pri udeležbi nad 30 dijakov na šolskem tekmovanju). Kako to, da jih pa imajo nekatere šole 5?
Hvala za vaše odgovore in

prijazen pozdrav.
V odgovor na Mateja Krumpak

Odg: Regijsko tekmovanje

od Anton Polšak -
Kolegici smo malos topili na prst. Mogoče ima prav, a ne vemo, na kaj se naša prvi del mnenja o vprašanjih: na teoretični del ali terenski del. V prvem delu so bila lahka in težka vprašanja, nekatera pa so tudi preverjala splošno in ne samo ozko geografsko "pamet". In vprašanja so bila v skaldu z literaturo, je pa problem, da literatura kot taka ni vedno strokovno povsem brezmadežna.
V odgovor na Andreja Boltežar

Odg: Regijsko tekmovanje

od Magda Telič -
Meni se ne zdi, da je geografsko tekmovanje prelahko (govorim za učence, za dijake ne vem). Sploh ne! Moti pa me, da so vprašanja dvoumno postavljena.Vseskozi nas opozarjajo, da morajo biti naloge jasno zastavljene, da učenci natančno vedo, kaj morajo odgovoriti. Stvari bi bilo potrebno dodelati. Učitelji-ocenjevalci smo prišli v spor glede izpisa nadmorske višine s karte: ali mora učenec napisati tudi mersko enoto ali ne.Lepo vas prosim! Jasno, da bi jo moral, saj učenece ves čas navajamo na natančnost, ne le pri geografiji, temveč tudi pri drugih predmetih, kjer se uporabljajo merske enote. Je že res, da je samo po sebi umevno, da je nadmorska višina izražena v metrih. Toda kljub temu jo je potrebno napisati. Menim, da ni dovolj zgolj to, da je učenec znal prebrati s karte ustrezen podatek.
To je le eden izmed primerov, ki nas je begal pri popravljanju nalog. Da ne omenjam še ostalih primerov.
Lep pozdrav in uspešno delo
V odgovor na Magda Telič

Odg: Regijsko tekmovanje

od Dejan Mužina -
Lep pozdrav

Upam, da se v prihodnje take napake v nalogah teoretičnega dela ne bodo več primerile. Nekateri dijaki so potiho pričakovali že državno tekmovanje in čez noč se je stanje spremenilo in seveda obratno. Tudi zame so te spremembe nekoliko stresne.
Bi pa ob koncu vprašal. Koliko tekmovalcev se iz regijskih tekmovanj uvrsti direktno na državno (tako med osnovnošolci, kot med srednješolci skupina a in srednješolci skupina b), ter kaj se naredi v primeri enakega rezultata (kolikor mi je znano odloča teren, kaj pa v primeru, da je tudi na terenu enako število točk). Ali bo morda poleg tega izveden tudi do izbor na državno.

V odgovor na Magda Telič

Odg: Regijsko tekmovanje

od Boštjan Majerič -
Samo kot predlog - zakaj "za vraga" nimamo kdaj kake teme v smislu "Največja evropska mesta" ali pa "družbenogeograske znamenitosti ZDA"...

Ko smo imeli naravnogeografske znamenitosti, je bilo tekmovanje učencem veliko bolj zanimivo...

Pa morda res damo eno "bukvo" za literaturo.

Drugače pa - vprašanja (pisni del) so bila za vse enaka...
V odgovor na Boštjan Majerič

Odg: Regijsko tekmovanje

od Igor Lipovšek st. -

Podpiram Boštjanov predlog.

Poleg tega pa mislim, da bi lahko na tekmovanju nenapovedano postavljali vprašanja kot je: Naštej 4 sosede Češke.

V odgovor na Igor Lipovšek st.

Odg: Regijsko tekmovanje

od Kristjan Pertoci -
Se strinjam!

Takšno splošno geografsko razgledanost lahko in moramo pričakovati od sodelujočih na območnih geografskih tekmovanjih. Se pravi geografsko znanje, ki ni nujno tudi v predpisani literaturi (seveda v mejah pričakovanega znanja učencev OŠ)!
V odgovor na Kristjan Pertoci

O tekmovanju na TV - intervju

od Igor Lipovšek st. -